top of page

Vill du ha ett företagsbesök?

Under 2021 ska Gällivare kommun tillsammans med Gällivare Näringsliv AB göra två företagsbesök per vecka. Samtalen som kommer att föras blir viktiga i arbetet med att nå det gemensamma målet på plats 150 i Svensk Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2023. Nu startar vi resan för att bli bättre och vill gärna träffa dig som företagare!

Fästpunkt 1

Om satsningen på företagsbesök

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.

Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.

  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.

  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.

  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.

  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

gallivare-starkt-foretagsklimat-ranking-

Vi deltar i företagsbesöken

Monica Flodström

Kommundirektör 

Gällivare kommun

Birgitta Larsson

Kommunstyrelsens ordförande (s)

Gällivare kommun

Henrik Ölvebo

Kommunalråd (m)

Gällivare kommun

Jeanette Wäppling

Kommunalråd (v)

Gällivare kommun

Roger Hansson

VD Gällivare Näringsliv AB

Jenny Eriksson

Näringslivsutvecklare
Gällivare Näringsliv AB

Monica Johansson

Företagslots

Gälivare Näringsliv AB

intrsseanmälan

Hybrit i media

Fästpunkt 1

Fyll i intresseanmälan för företagsbesök

Tack för din intresseanmälan!

Klicka på de röda kartnålarna för att se vilka företag vi besökt under 2021.

intresseanmalan
bottom of page