top of page

Ett av Sveriges mest snabbväxande bolag: Bara början på vår resa


Mikael Johansson, vd Arctic Infra AB

Nyckelfaktorer till framgång, om hållbarhetsarbete och vikten av nöjda slutkunder var några av de ämnen som diskuterades under Gällivare kommuns och Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma företagsbesök hos Gällivareföretaget Arctic Infra AB.


Mikael Johansson vd på mark- och anläggningsföretaget Arctic Infra arbetar primärt operativt i Arctic Infra, men han är också delägare i Gällivare Frakt AB, fastighetsbolag och fler företag med säte i Gällivare. Delägare i företaget är också Gustav Nilsson och Daniel Isaksson.


Företaget med kontor i Kiruna, Gällivare, Pajala, Luleå har växt rekordsnabbt och återinvestering menar Mikael vara en av nyckelfaktorerna för att bygga en stabil och välmående verksamhet.


– Det har varit en kickstart med de entreprenaderna vi har haft och med god lönsamhet och avkastning har vi kunnat återinvestera pengarna i bolaget. Första året omsatte vi nästan 200 miljoner kronor och vår resa har bara börjat.


– Vi har en tydlig målbild för företaget i framtiden. Vi vill inte rusa för fort fram, vi vill ha kvalitet, inte kvantitet. Vi har strävat efter långsiktiga relationer med beställarna, de vet vad vi gör och de vet att vi gör ett bra jobb. Vi ska alltid ha en nöjd slutkund.

En annan viktig framgångsfaktor är enligt Mikael medarbetarnas kompetens.


– Jag är ju lite av en visionär och det måste man vara för att kunna ta sig framåt, men vi har lyckats rekrytera personer som kompletterar upp mig och verksamheten. Vi är riktigt bra på att rekrytera.


Mikael berättar om företagets affärsområden, mark- och infrastruktur, anläggning och nyaste affärsområdet vägservice.

– Vi vann nyss upphandlingen om basunderhållet i Gällivare och Pajala så där har vi en separat grupp som jobbar endast med de delarna, underhåll på vägar och gator.

Företagets hållbarhetsavdelning finns i Pajala och certifiering för ISO-standarder pågår.


– Kvalitet miljö och arbetsmiljö är väldigt stora frågor i vår värld, säger Mikael.

Arctic Infra är också ett av de deltagande företagen i höstens diplomerande utbildning i Agenda 2030 med människorättsjuristen Parul Sharma. Utbildningen erbjuds genom Kunskapscentrum för hållbarhet som är ett samarbete mellan CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB.


– Arctic Infra visar att ett strategiskt hållbarhetsarbete är en stor konkurrensfördel. Höstens tredagarsutbildning sker på plats i Gällivare och intresset är stort med deltagare från ett brett spektrum av branscher, vilket skapar goda förutsättningar för många kreativa och givande diskussioner, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.


Mikael vill investera mer i Gällivare och bidra till ortens utveckling och han talar gott om de myndighetskontakter han haft.

– Kommunens korta handläggningstider för bygglov är jättebra, jag tycker också att det är bra att man kan prata med varandra, att jag kan ställa frågor och få råd.


– Trots det höga trycket på bygglovssidan har vi bland Sveriges kortaste handläggningstider, det är något vi prioriterat under en lång tid och att det kommer våra entreprenörer till gagn är oerhört viktigt, säger Birgitta Larsson (S) kommunalråd Gällivare.


– Det har varit mycket intressant att lyssna till Mikaels berättelse om företagets utveckling och planer för framtiden, säger Jeanette Wäppling (V) kommunalråd, Gällivare.
Bakgrund I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.

Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.

  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.

  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.

  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.

  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page