Om oss

Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra vårt uppdrag krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

 

Styrelse

Robert Ylitalo, CGI AB – ordförande

Börje Johansson, Virituell Teknik AB – vice ordf.

Ledamöter:

Lars Alriksson, kommunstyrelsen
Sandra Apelqvist, Husman Hagberg Gällivare
Mikael Isaksson, Interflora Gällivare, ordf. Gällivare Handel
Birgitta Larsson, kommunalråd
Stefan Nieminen, SportEvent Gellivare Lapland AB
Jeanette Wäppling, kommunalråd

xs_140429_162737_09_d4.jpeg
 

Gällivare Näringsliv vill skapa en god samverkan och samarbete inom näringslivet och närliggande organisationer

 
xs_130102_151948_25_d800e_edited.jpg

Vision 2030


Gällivare Näringslivs vision för 2030 är att Gällivare har ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv med ett företagsklimat i världsklass. Vår önskade position för 2030 är att Gällivare ses som ett centrum för utveckling av hållbart företagande på nationell nivå. Kommunen ska ha en hög attraktionskraft och en tydlig identitet för valda målgrupper. Vårt mål är att Gällivare ska ha en ny basnäring inom turism och besöksnäring och ett kunskapscentrum på hög nationell nivå samtidigt som det finns en stark samverkan med gruvindustrin. Vi vill att Gällivare ska ha en toppranking i nationella mätningar gällande företagsklimat och att service sker fullt ut digitalt till alla företag inom alla frågor. Transporter ska ske autonomt och fossilfritt i en utökad pendlingsregion och att höghastighetskommunikation ska ske med den senaste teknologin. I Gällivare ska det finnas både nya och befintliga företag som är hållbara med en lokal, nationell samt global marknad.

 

Ägare

 

I samarbete med Tillväxtverket

 

Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90
©2020 av Gällivare Näringsliv AB