top of page

Om oss

Gällivare Näringsliv AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra vårt uppdrag krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Styrelse

Ordförande
Mikael Lundman. Assurera Försäkringsmäklare AB, Företagarna Gällivare
 
Vice ordförande
Börje Johansson, Virtuell Teknik AB, Företagarna Gällivare

Ledamöter
Birgitta Larsson, Kommunalråd Gällivare kommun
Lars Alriksson, kommunstyrelsen Gällivare kommun
Sandra Apelqvist, Husman Hagberg Gällivare
Björn Nilsson, Northstar.se
Ann-Sofie Malmefjäll, avd. chef Gällivare kommun

Henrik Ölvebo, Kommunalråd Gällivare kommun

gallivare-naringsliv-sommar-hansson.jpeg

Gällivare Näringsliv AB vill skapa en god samverkan och samarbete inom näringslivet och närliggande organisationer.

xs_130102_151948_25_d800e_edited.jpg


Gällivare Näringsliv AB:s vision för 2030 är att Gällivare har ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv med ett företagsklimat i världsklass. Vår önskade position för 2030 är att Gällivare ses som ett centrum för utveckling av hållbart företagande på nationell nivå. Kommunen ska ha en hög attraktionskraft och en tydlig identitet för valda målgrupper. Vårt mål är att Gällivare ska ha en ny basnäring inom turism och besöksnäring och ett kunskapscentrum på hög nationell nivå samtidigt som det finns en stark samverkan med gruvindustrin. Vi vill att Gällivare ska ha en toppranking i nationella mätningar gällande företagsklimat och att service sker fullt ut digitalt till alla företag inom alla frågor. Transporter ska ske autonomt och fossilfritt i en utökad pendlingsregion och att höghastighetskommunikation ska ske med den senaste teknologin. I Gällivare ska det finnas både nya och befintliga företag som är hållbara med en lokal, nationell samt global marknad.

Vision 2030

Medarbetare

Lars Lindberg
Kjell-Åke Johansson

Jenny Eriksson
Laura Redmond

Läs mer

Våra ägare

gallivare_kommun_farg.png
Om oss: Team
Om oss: Kunder
bottom of page