Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90
©2020 av Gällivare Näringsliv AB

Kalendarium

Workshops, evenemang, utbildningar och inspiration

 

Hur gör man för att bli ett hållbart företag?

Workshop

24 april 2020

Energikontor Norr, ALMI,  Företagarna och LTU arbetar tillsammans för:
- Att små och medelstora företag ska ta nästa kliv mot ett hållbart företagande och på så sätt stärka sin konkurrenskraft
- Utveckla och förankra en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten