top of page

Vildmarksbyn Solberget erbjuder tyska turister unik tystnad och natur


Dirk Hagenbuch, Vildmarksbyn Solberget. Fotograf: Peter Fabel

I Solberget, Nattavaara får 250 tyskar varje år uppleva tjusningen med att leva nära naturen. Aktiviteterna som består i att hämta kallkällvatten, bära in ved och göra upp eld i kaminen och umgås i fotogenlampans sken uppskattas särskilt av de tyska storstadsborna.


Med entusiasm beskriver Dirk Hagenbuch sin verksamhet Vildmarksbyn Solberget under Gällivare kommuns och Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma företagsbesök. Vildmarksbyn Solberget är ett prisbelönt ekoturismföretag som vidareutvecklats sedan 2002. Företaget erbjuder veckovisa paket av naturupplevelser, traditionella vardagsaktiviteter med boende, mat, kulturella evenemang och miljöanpassad resa med tåg från Tyskland till Nattavaara station. – Att bära in vatten från kallkällan till husen för dricksvatten är en del av gästernas upplevelse säger Dirk Hagenbuch.


Under företagsbesöket beskriver Dirk också sitt mångåriga engagemang i butiken Handlar'n i Nattavaara. Han säger att butiken är viktig för hela bygdens framtid och att han är glad över att Nattavaaraborna i större utsträckning än tidigare har handlat hemma i byn under året, en trend han hoppas håller i sig.


Under pandemin har butiken ställt om och erbjudit fler sätt att handla på och omsättningen har ökat. Efterfrågan på hemleverans av livsmedel och möjligheten att beställa via telefon och e-post för avhämtning utanför butiken är fortsatt hög. Butiken har också fått nya kunder från Gällivare som kör till Nattavaara bara för att handla.


Dirk mötte själv den storslagna naturen, Vildmarksbyn Solbergets unika plats med 2 mil till närmsta granne, i kontrast till den miljö han var van vid i Tyskland. Efterhand växte intresset för platsen och han såg möjligheten till att erbjuda fler människor från Tyskland samma unika upplevelser. Under åren har Dirk haft kontakt med SJ och påvisat vikten av att alla tåg stannar på Nattavaara station för miljömässigt resande till Solberget och för den lokalbefolkning som Dirk också visar stort engagemang för.


Utmaningarna har under pandemin varit stora men har också inneburit att fler svenska gäster har hittat till Vildmarksbyn Solberget.


I framtiden hoppas Dirk att restriktionerna lättas och att fler reser igen. Vildmarksbyn Solberget har inte för avsikt att utöka i stor omfattning utan ca 250 gäster som kan besöka Solberget utan för stor klimatpåverkan och att stillhet, storslagen natur och tystnad bibehålls är viktigt.


De som kommer hit är antingen familjer, vänner eller så reser de själva från Tyskland och bor också med andra de inte känner, som en del av resans upplevelse. Gäster kommer på söndagar och åker hem på lördagar. Dirk beskriver att flera gäster har med sig en påse böcker för att läsa och när han lämnar dem på tåget följer ofta böckerna med tillbaka olästa, intrycken av naturen och platsen ger mer.


– Att semestra utan el, med samtal kring fotogenlampans sken förstår jag lockar gäster. Tack för en intressant beskrivning av din verksamhet säger kommunalrådet Birgitta Larsson.


– Att lyssna till hur Dirk utvecklat din verksamhet och också på vilket sätt han beskriver platsens storslagna natur är inspirerande säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.


– Mycket intressant att höra om företaget och Dirks målmedvetna digitala marknadsföring och strategi för att lyckas på den tyska marknaden, säger Jenny Eriksson näringslivsutvecklare Gällivare Näringsliv AB.


Bakgrund

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.


Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.

  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.

  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.

  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.

  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

コメント


コメント機能がオフになっています。
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page