top of page

WA3RM:s planer på livsmedelsproduktion i industriell skala – starten på ny era för Gällivare


Från vänster: Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB och Thomas Parker, vd WA3RM AB.

Idag presenterades planer på en ny grön industrietablering i Gällivare. Satsningen, som går under namnet Regenergy Gällivare, planerar att använda spillvärme från framställningen av fossilfri järnsvamp till att producera livsmedel. Det är ett projekt som medför unika möjligheter för Gällivares lokala näringsliv och har potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.


Det har varit en spännande och lärorik process att följa från första början. WA3RM besitter en unik kompetens i att återanvända restvärme för att driva modern, storskalig livsmedelsproduktion. Det är därför otroligt glädjande att vi nu kan offentliggöra den satsning som nu finns på ritbordet, det kan bli starten på ny era för näringslivet här, säger Roger Hansson vd Gällivare Näringsliv AB.


2026 planeras Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp tas i drift. Vid produktionen skapas också stora mängder koldioxidfri spillvärme. Företaget WA3RM, ledande inom storskaliga gröna industriprojekt, har nu skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi om nyttjandet av en del av spillvärmen från det unika industriprojektet för att driva livsmedelsproduktion.


Det här projektet visar att samverkan och branschöverskridande synergier leder oss framåt i den gröna omställning som Gällivare står i centrum för. Ett mer variationsrikt näringsliv med nya branscher och industriell symbios av det här slaget gynnar hela det lokala näringslivet i Gällivare, säger Roger Hansson.


Vi är fantastiskt glada över att äntligen få offentliggöra planerna på Regenergy Gällivare. Det är det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Regenergy Gällivare ligger helt rätt i tiden och vi är övertygade om att det är en satsning som kommer att kunna visa vägen för hur vi kan åstadkomma en nödvändig grön omställning, säger Thomas Parker, vd WA3RM AB.


WA3RM:s planer skapar fantastiska förutsättningar för ökade investeringar i forskning, utveckling och innovation i Gällivare från både staten och näringslivet. Min förhoppning är att innovatörer och företag och akademi med intresse för foodtech och hållbar matproduktion tar chansen att vara med på resan som nu startar i Gällivare, säger Roger Hansson.

Senaste inlägg

Visa alla

Företagsamhetspris till ungdom

Torun Karlsson Alalahti tilldelas Gällivare Näringslivs Företagsamhetspris till ungdom 2024, som delades ut på studentexamen på Folkets hus. Utmärkelsen med prissumma på 5000 kr, överlämnades av Gälli

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page