top of page

Vi behöver stärka företagsklimatet i Gällivare


Roger Hansson vd på Gällivare Näringsliv AB och Monica Johansson företagslots på Gällivare Näringsliv AB.

Den 22 september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av rankingen hur landets kommuners företagsklimat är lokalt. Gällivare kommun placerar sig på plats 254 och det är en sänkning från förra årets ranking då Gällivare placerade sig på plats 234.

2020 beslutade Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB om gemensamma åtgärder för att stärka företagsklimatet något som ännu inte gett resultat.


– Vi är självkritiska. Det är ett dystert besked och vi ser mycket allvarligt på saken. Gällivare Näringsliv AB kommer nu tillsammans med Svenskt Näringsliv analysera siffror och enkätsvar för att hitta en väg framåt. Vår ambition att klättra till plats 150 år 2023 står fast, men för det krävs att vi har lyckats med att skapa goda förutsättningar för företagande. Vi kommer också fortsätta arbeta för att förbättra dialogen med företagen, jobba med information, service och tillgänglighet, säger Roger Hansson vd på Gällivare Näringsliv AB.


Låg ranking trots historiska industrisatsningar

Det är en mycket som händer i Gällivare, inte minst i och med den pågående samhällsomvandlingen, LKAB:s nya strategi, Boliden Aitiks satsningar och Hybrit. Här finns en stark framtidstro och vi har Sveriges lägsta arbetslöshet. Men vi ser också ett enormt rekryteringsbehov hos företagen på orten och brist på bostäder.


Vi har ett pågående arbete tillsammans med Gällivare kommun för att förbättra kommunens service till företag i form av servicegarantier. En av servicegarantierna är tidiga kundmöten och dessa har fått väldigt positiv respons. Att rapporten framhåller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande samt kommunens service och bemötande som en bidragande faktor till den låga rankingen behöver hittas en långsiktig lösning på, fortsätter Roger Hansson.


Monica Johansson som arbetar som företagslots på Gällivare Näringsliv AB hoppas rapporten kan bli startskottet på en förändring.


– Detta är allvarligt. Nu krävs krafttag för att vända utvecklingen och skapa långsiktiga värden. När restriktionerna hävts den 29 september kommer vi bemanna kontoret på Storgatan 15 igen, vi välkomnar både bokade och spontana besök och kommer också anordna näringslivsträffar i olika former. Vi kommer också återuppta fysiska företagsbesök, jag tror att vi är många som har saknat vanliga mötesformer över en kopp kaffe. Vi behöver bli mer tillgängliga och lyhörda för näringslivets behov.

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page