top of page

Hur påverkas ditt företag av Covid-19?


Det är i dagsläget svårt att förutspå vilka konsekvenser coronaviruset kommer att ha på näringslivet, både på lokal, nationell och global nivå. Vår förhoppning är att kunna underlätta för dig som företagare att hitta relevant information, ge stöd och sprida goda exempel.


Berätta för oss om hur ditt företag påverkas av coronavirusets följder för att vi bättre ska kunna skapa oss en bild av Gällivares företags behov. Hjälp oss genom att svara på några frågor eller kontakta oss info@gallivarenaringsliv.se

Opmerkingen


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page