top of page

Företagare i Gällivare diplomerade i hållbarhet


Första omgången av företagsutbildningen i hållbarhet i Gällivare har genomförts under hösten. En av deltagarna var Marie Ågren Johansson, vd på Adviva Företagshälsovård AB. På frågan vad hon tar med sig från utbildningen svarar hon att hållbarhet handlar om många olika saker som länkas samman med varandra och påverkar varandra i stort och smått. "Att alla mål för vår verksamhet på något sätt hänger ihop med Agenda 2030- målen, vilket vi även kommer att tydliggöra i våra policys och riktlinjer. Det blev tydligt under utbildningen att vi alla kan göra små förändringar som bidrar till mer hållbarhet för individen, gruppen, verksamheten, samhället och miljön."


Utbildningen avslutades med diplomutdelning i Kunskapshuset i Gällivare. Arrangör för utbildningen är Kunskapscentrum för hållbarhet, ett samarbete mellan CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB. Hållbarhetsexperten och människorättsjuristen Parul Sharma som lett utbildningen under hösten uttrycker att det varit både roligt och lärorikt och ser fram emot att komma tillbaka till Gällivare till våren igen. Datum för vårens utbildningsdagar är:

  • 7 april 2022

  • 28 april 2022

  • 23 maj 2022

Utbildningens övergripande syfte är att höja kunskapen samt öka riskmedvetenheten hos de deltagande företagen.Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page