top of page

Det är i Gällivare jobben finns, särskilt framtidens jobb


Det är i Gällivare jobben finns, särskilt framtidens jobb. Tack vare historiska satsningar står Gällivare i centrum för den gröna omställningen med det första fossilfria järnsvampverket i världen. Här kommer enorma mängder spillvärme att återvinnas i innovativa system i helt nya branscher och här kommer också den största produktionsanläggningen för vätgas i världen att byggas. Det innebär unika möjligheter för framtidens hållbara spjutspetsföretag och massor av spännande yrken kommer att skapas i Gällivare. Inte minst inom odling av proteingrödor, landbaserad fiskodling och test- och demonstrationsmiljöer för vätgas och eldrivna fordon.


Välkommen hit!


-


In Gällivare we have an abundance of jobs in many sectors. It is in Gällivare that the jobs exist and especially the jobs of the future. Thanks to one of the largest ever investments, Gällivare is leading the green transition with the first fossil-free iron sponge plant in the world. Huge amounts of waste heat will be recycled here in innovative systems around completely new industries, also here the largest production plant for hydrogen in the world will be built. This means unique opportunities for the sustainable spearhead companies of the future and lots of exciting career opportunities will be created in Gällivare. Not least in the cultivation of protein crops, land-based fish farming and test and demonstration environments for hydrogen and electric vehicles.


We welcome you here!


Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page