top of page

​Historisk dag för GällivareDet är en historisk dag för Gällivare där vi genom LKAB:s aviserade satsning på järnsvampverk tar täten i omställningen mot fossilfri järnproduktion vilket kommer att ge ett enormt uppsving för hela näringslivet, säger Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB.

Världens blickar kommer att riktas mot Gällivare när LKAB börjar omställningen från pelletsproduktion till koldioxidfri järnsvamp. Det första järnsvampverket i Vitåfors ska vara i drift 2029 och ytterligare två produktionsanläggningar ska byggas fram till 2038.


– Det är en historisk dag för Gällivare där vi genom LKAB:s aviserade satsning på järnsvampverk tar täten i omställningen mot fossilfri järnproduktion vilket kommer att ge ett enormt uppsving för hela näringslivet, säger Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB.

Enligt LKAB kommer uppemot 400 miljarder kronor att investeras i omställningen under en 20-årsperiod och tusentals nya jobb skapas.


– Det här öppnar oanade möjligheter för Gällivare att bredda näringslivet med helt nya branscher för att t ex ta hand om de stora mängder spillvärme som skapas i järnsvampprocessen och där är vi redan igång med att undersöka möjligheterna till storskalig livsmedelsproduktion, säger Roger Hansson och fortsätter:


– LKAB:s investeringsplan visar att hållbarhet är lönsamt och genom Kunskapscentrum för hållbarhet som vi precis etablerat kan vi nu hjälpa det lokala näringslivet med omställningen så att de kan vara en del av den gigantiska satsningen.

Samtidigt finns stora utmaningar i den största svenska industriinvesteringen hittills.


– Kompetensförsörjningen är en av nyckelfrågorna för oss att arbeta med, något vi kommer att inleda omgående. Vi ser det också viktigt att etablera universitetscampus i Gällivare för forskning och utveckling av de nya tekniker som ska användas, säger Roger Hansson

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page