top of page

Unik företagsutbildning i hållbarhet startar i Gällivare


Foto: LKAB, Boliden/Lars deWall, Daniel Olausson/Follow the light

Under hösten 2021 startar Kunskapscentrum för hållbarhets utbildning i Agenda 2030 för små och medelstora företag i Norrbotten. Utbildningen som är diplomerande sker på plats i Gällivare och leds av människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling.


Kunskapscentrum för hållbarhet som är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv och CSR Sweden lanserar utbildningar för små och medelstora företag med start hösten 2021.


– Det här är en unik möjlighet för företag att öka kunskapen när det gäller omställningen till ett mer hållbart företagande, det är den första utbildningen i sitt slag som vänder sig direkt till små och medelstora företag och ger dem verktygen för att klara den viktiga omställningen, säger Parul Sharma, människorättsjurist på CSR Sweden och en av landets främsta experter på hållbarhetsfrågor.


LKAB:s gröna omställning till produktion av koldioxidfri järnsvamp, etableringen av Hybrits demonstrationsanläggning i Gällivare och Boliden Aitiks expansion och teknikomställning av gruvverksamheten öppnar historiska möjligheter för en utveckling av det lokala näringslivet.


Men det innebär samtidigt en stor utmaning.


– Hållbarhetsfrågorna kommer att vara i fokus i framtidens gruvverksamhet. Därför är det viktigt att alla länkar i kedjan, från små lokala underleverantörer och entreprenörer till oss som gruvbolag klarar en omställning som svarar upp till målen i Agenda 2030, det är ett måste för att vi ska vara konkurrenskraftiga, säger Torbjörn Ahnqvist, avdelningschef för anrikningsverk och dammar vid Aitikgruvan.


– Vi vill göra affärer med de bästa leverantörerna, de som bäst uppnår våra krav och förväntningar. Vi utvärderar potentiella och nuvarande leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv redan idag och kommer att göra det ännu mer systematiskt framledes. Utbildningen inom hållbarhet är ett sätt att tillsammans skapa förutsättningar för oss och våra leverantörer att utvecklas, säger Caroline Wiss, inköpschef på LKAB.


Höstens utbildningar fokuserar på att förklara hur Agenda 2030 berör verksamheten i små och medelstora företag och vad som behöver göras för att klara omställningen.

– Det handlar om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur det lilla företaget ska arbeta med de här frågorna. Under utbildningen kommer vi att sätta upp några konkreta mål som varje företag får jobba med för att komma igång med omställningen. Det kommer att bli en spännande och lärorik resa för deltagarna, säger Parul Sharma.


– Vår målsättning med det här är att öka det lokala näringslivets konkurrenskraft genom att ligga långt fram i hållbarhetsarbetet. Genom Kunskapscentrum för hållbarhet har vi knutit till oss den främsta expertisen på området och det ger oss en möjlighet att snabbt klara omställningen och stärka vår ställning inför de stora industrisatsningarna de kommande åren, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.


Kontaktperson:

Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB Tel: +46(0)70-266 26 90 E-post: roger.hansson@gallivarenaringsliv.se

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page