top of page

CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB etablerar unikt hållbarhetscentrum


PRESSMEDDELANDE

CSR Sweden och Gällivares näringslivsbolag inleder ett samarbete för att 1 september etablera Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare. Centret kommer att driva på den utveckling mot ett hållbart näringsliv som redan pågår i regionen och ge lokala företag tillgång till nationell och internationell expertis inom hållbarhetsområdet.


Med rika naturresurser, företag som redan leder utvecklingen inom hållbar malmutvinning och ett starkt engagemang från både politik och näringsliv knyter Gällivare nu till sig kompetens för att lägga i en ytterligare växel.


Det är oerhört glädjande att få bilda detta kunskapscentrum tillsammans med Gällivare. Tillsammans skapar vi en unik plattform där den främsta hållbarhetskunskapen snabbt kan transformera näringslivet i en mer hållbar riktning. Det känns naturligt att Gällivare blir hubben, inte minst med tanke på det intensiva arbete som stora företag på orten redan idag gör inom hållbarhetsområdet. Den möjliga etableringen av Hybrits demonstrationsanläggning i Gällivare ökar naturligtvis intresset ytterligare, säger Parul Sharma, människorättsjurist, CSR Sweden.


Under 2020-2022 genomförs ett intensivt utbildningsarbete i syfte att utveckla hela Gällivares näringsliv i en hållbar riktning. Målet är en hållbar produktion och konsumtion genom en praktisk uppförandekod för hållbar utveckling, som alla Gällivares intressenter ställer sig bakom.


För CSR Swedens medlemsföretag är samverkan kring hållbarhetsfrågan centralt och att få vara en del av detta unika samarbete ska bli mycket spännande, jag är övertygad om att kunskapsspridning kommer ske i båda riktningar, säger Marianne Bogle, CSR Sweden.


Gällivare har pekats ut som en möjlig lokaliseringsort för Hybrits stora demonstrationsanläggning för fossilfri produktion av järnsvamp. Att vi med kunskapscentret och partnerskapet med CSR Sweden kan fördjupa Gällivares hållbarhetsarbete ytterligare kommer vara viktigt både för den etableringen och för regionens framtid, säger Roger Hansson. Det är lätt att säga att Gällivare ska vara i framkant, men det är vad vi verkligen gör som räknas.


Fakta

CSR Sweden står bakom den mycket uppskattade The Academy for Human Rights in Business (Akademin) som utbildat 450 företag, myndigheter och organisationer sen 2012 i Europa och Asien. Akademin bedriver praktiska utbildningar för näringsliv och myndigheter. Ansvarsfulla leverantörsled och produktion, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruptionsfrågor, och Agenda 2030 är de områden som utbildningar erbjuds inom.

CSR Sweden är ett nätverk av 15 medlemsföretag, där storföretag som LKAB, Vattenfall och IBM ingår och som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. Parul Sharma, tidigare ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation och en av Sveriges mest framstående experter på hållbarhetsfrågor, är en av nyckelpersonerna som genom CSR Sweden är kopplade till kunskapscentret.


Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB.

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page