HYBRIT - fossilfri stålproduktion

Gällivare är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av en demonstrationsanläggning för fossilfri stålproduktion

 

"Vi står inför en unik möjlighet att bidra till gruvindustrins gröna omställning och kommer arbeta för att på alla sätt stärka vårt erbjudande att Gällivare är den mest hållbara platsen för etableringen."

Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB

 

Hybrit i korthet

Vad står förkortningen HYBRIT för?

Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology

Vad är Hybrit Development?

Ett samarbetsbolag som bildats av ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall.

Vad är syftet med Hybrit?

Att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsprocess. Biprodukten man får genom att använda fossilfri el och vätgas i stället för koks och kol i ståltillverkningen, är vatten i stället för koldioxid.

Vilken potential har Hybrit?

Projektet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

 

PRESSMEDDELANDE 2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekeedja för fossilfritt stål. Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten.

 
 

Nyheter och länkar om Hybrit

HYBRIT: Nu inleds samråd för platsval av demonstrationsanläggning

LKAB 2020-06-30

Hybrit tar nu nästa viktiga steg på vägen mot en värdekedja för fossilfritt stål. Nu förbereds bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och därmed inleds samråd i Norrbotten för att välja plats. Valet står mellan LKAB:s industriområde i Vitåfors eller SSAB:s industriområde på ...

Företagarna: Självklart att placera Hybrit i Vitåfors

Företagarna i Gällivare 2020-06-11

Företagarna i Gällivare menar att närheten till malm och vattenkraft samt det geografiska läget borde göra det enkelt att konstatera att en etablering av Hybrit i Gällivare...

Gällivare, den mest hållbara platsen för Hybrit-etablering

Gällivare Näringsliv AB 2020-06-02

Äntligen står det klart att Gällivare är en av de två kommunerna som kan bli aktuella för etablering av en demonstrationsanläggning för fossilfri stålproduktion, Hybrit. Satsningen görs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att vi kan bli först i världen på fossilfritt stål ...

Först i världen med fossilfritt stål

Gällivare kommun 2020-06-01

Det står nu klart att Gällivare är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av Hybrit, en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning. En satsning som görs av LKAB, SSAB och Vattenfall som innebär ...

HYBRIT – för fossilfritt stål

LKAB

Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB joint venture-bolaget HYBRIT Development 2017. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035 ...

Minska industrins koldioxidutsläpp

Vattenfall AB

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över hundra år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Trots allt detta är förändringar på gång ...

Först med fossilfritt stål

SSAB

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kommer SSAB att vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. SSAB kommer att vara fossilfritt 2045 ...

 

Hybrits tre faser

2016-2017

En förstudie där alla förutsättningar kartläggs

2018–2024

Försök i en pilotstudie

2025–2035

Försök i demonstrationsanläggning

 

Frågor om Hybrit?

Vänligen kontakta Hybrit Development, eller de delaktiga företagen

Detta är det inledande stycket i ditt listavsnitt. Använd detta utrymme för att introducera det som listas i detta avsnitt och överväg att peka ut vissa specifika fördelar eller funktioner. Snitsa till det med ett foto eller en ikon.

Hybrit Development

Vattenfall AB

 

Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90
©2020 av Gällivare Näringsliv AB