top of page
hybrit-gallivare.jpg

HYBRIT - fossilfri stålproduktion

Besked 24 mars 2021: HYBRIT:s demonstrationsanläggning kommer att lokaliseras till LKAB:s industriområde i Vitåfors

Hybrit: Om

"Hela det lokala näringslivet i Gällivare har tillsammans arbetat målmedvetet för att lyfta fram Gällivare som det mest hållbara lokaliseringsalternativet, både ekonomiskt och miljömässigt.
 

Vi är mycket stolta och glada att detta också bekräftades idag,
HYBRIT:s demonstrationsanläggning i kombination med LKAB:s beslutade satsning på att bygga järnsvampverk i Gällivare och Kiruna innebär en vidareförädling av järnmalmen på plats i gruvorterna som öppnar oanade möjligheter för utvecklingen av näringslivet i malmfältsregionen och hela Norrbotten."

Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB
24 mars 2021

Hybrit: Citat

PRESSMEDDELANDE 2021-03-24

Gällivare centrum för världsunik satsning

Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB, jublar efter beskedet att HYBRIT:s demonstrationsanläggning kommer att lokaliseras till LKAB:s industriområde i Vitåfors. En helt fantastisk dag och starten på en helt ny era för Gällivare! 

– En helt fantastisk dag och starten på en helt ny era för Gällivare! Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB, jublar efter beskedet att HYBRIT:s demonstrationsanläggning kommer att lokaliseras till LKAB:s industriområde i Vitåfors.

 

– Gällivare blir centrum för världsunik hållbar teknikutveckling där vi tar täten i en satsning för att Sverige ska kunna producera det första fossilfria stålet i världen, de positiva effekterna av den här satsningen går inte att överskatta.

Demonstrationsanläggningen som är kostnadsberäknad till storleksordningen 10 miljarder kronor är en gemensam satsning av LKAB, SSAB och Vattenfall. I byggskedet kommer fler än 2000 årsarbeten att skapas och när anläggningen tas i drift 2026 med LKAB som huvudman kommer den att stadigvarande sysselsätta 150-200 personer.

 

– Hela det lokala näringslivet har tillsammans arbetat målmedvetet för att lyfta fram Gällivare som det mest hållbara lokaliseringsalternativet, både ekonomiskt och miljömässigt. Vi är mycket stolta och glada att detta också bekräftades idag, säger Roger Hansson och fortsätter:

 

– Vi står samlade och redo att anta den utmaning som ett sådant här stort industriprojekt innebär när det gäller hållbara leverantörsled och kompetensförsörjning. HYBRIT:s demonstrationsanläggning i kombination med LKAB:s beslutade satsning på att bygga järnsvampverk i Gällivare och Kiruna innebär en vidareförädling av järnmalmen på plats i gruvorterna som öppnar oanade möjligheter för utvecklingen av näringslivet i malmfältsregionen och hela Norrbotten.

 

– Enbart tillvaratagandet av spillvärmen från demonstrationsanläggningen öppnar fantastiska möjligheter för etablering av helt nya branscher. Det här kommer utan tvekan att leda till en mycket positiv tillväxt i inlandet och befolkningskurvorna kommer att peka brant uppåt de kommande årtiondena. Framtidsutsikterna har väl aldrig varit så ljusa som de är idag, säger Roger Hansson.

 

– HYBRIT är ett prestigeprojekt inom hållbarhetsområdet och Gällivare Näringsliv har sedan starten för två år sedan haft just hållbarhet som strategiskt utvecklingsområde. Nu blir detta mycket spännande projekt verklighet här vilket kommer att skapa helt nya möjligheter för näringslivet, inom forskning och utbildning. Världens blickar kommer att riktas mot Gällivare vilket känns helt fantastiskt, säger Robert Ylitalo, styrelseordförande i Gällivare Näringsliv AB.

Hybrit: Text

Hybrit i korthet

Vad står förkortningen HYBRIT för?

Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology

Vad är Hybrit Development?

Ett samarbetsbolag som bildats av ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall.

Vad är syftet med Hybrit?

Att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsprocess. Biprodukten man får genom att använda fossilfri el och vätgas i stället för koks och kol i ståltillverkningen, är vatten i stället för koldioxid.

Vilken potential har Hybrit?

Projektet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

Image by Jake Givens
Hybrit: Projekt

PRESSMEDDELANDE 2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekeedja för fossilfritt stål. Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten.

Fästpunkt 1

Inspelning av inspirationsfrukosten om Hybrit

Inspelning av Gällivare Näringsliv AB:s digitala inspirationsfrukost på temat Hybrit den 21 augusti 2020.


Medverkade

  • Åsa Bäcklin, kommunikatör på Hybrit Development

  • Jeanette Lundqvist, Senior Stakeholder Manager på Vattenfall (med uppdrag för Hybrit Development)

  • Roger Karlsson, forskningschef Process & Produkt på LKAB

  • Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens ordförande Gällivare

Moderator: Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB

Hybrit: Video

Nyheter om Hybrit

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

Vattenfall, LKAB och SSAB  2021-03-24

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT inleds i Gällivare där världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp – råvaran till stålet – planeras ...

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall startar världens första pilotanläggning för fossilfritt stål

Vattenfall, LKAB och SSAB  2020-08-31

Idag startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfri järnsvamp i Luleå, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning...

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Vattenfall, LKAB och SSAB 2020-08-05

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är inom räckhåll...

Bygg demonstrationsanläggningen för Hybrit i Gällivare!

Gällivare Näringsliv AB, Gällivare Handel och Företagarna Gällivare 2020-07-14

Gällivares samlade näringsliv ser fortsättningen av Hybrit-projektet som en fantastisk möjlighet att få gå i bräschen för omställningen till ett mer hållbart samhälle ...

Gör rätt från början – bygg Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors!

Gällivare kommun 2020-07-10

Malmfälten och Gällivare är den mest självklara och hållbara lokaliseringen för nästa steg i industriprojektet Hybrit, (Hydrogen-Breakthrough-Ironmaking-Technology) ...

HYBRIT: Nu inleds samråd för platsval av demonstrationsanläggning

LKAB 2020-06-30

Hybrit tar nu nästa viktiga steg på vägen mot en värdekedja för fossilfritt stål. Nu förbereds bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och därmed inleds samråd i Norrbotten för att välja plats. Valet står mellan LKAB:s industriområde i Vitåfors eller SSAB:s industriområde på ...

Företagarna: Självklart att placera Hybrit i Vitåfors

Företagarna i Gällivare 2020-06-11

Företagarna i Gällivare menar att närheten till malm och vattenkraft samt det geografiska läget borde göra det enkelt att konstatera att en etablering av Hybrit i Gällivare...

Gällivare, den mest hållbara platsen för Hybrit-etablering

Gällivare Näringsliv AB 2020-06-02

Äntligen står det klart att Gällivare är en av de två kommunerna som kan bli aktuella för etablering av en demonstrationsanläggning för fossilfri stålproduktion, Hybrit. Satsningen görs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att vi kan bli först i världen på fossilfritt stål ...

Först i världen med fossilfritt stål

Gällivare kommun 2020-06-01

Det står nu klart att Gällivare är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av Hybrit, en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning. En satsning som görs av LKAB, SSAB och Vattenfall som innebär ...

HYBRIT – för fossilfritt stål

LKAB

Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB joint venture-bolaget HYBRIT Development 2017. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Målsättningen är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning 2035 ...

Minska industrins koldioxidutsläpp

Vattenfall AB

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över hundra år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Trots allt detta är förändringar på gång ...

Först med fossilfritt stål

SSAB

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kommer SSAB att vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. SSAB kommer att vara fossilfritt 2045 ...

Läs mer
Hybrit: Lista
Hybrit: Video Player

Hybrit i media

Hybrit: HTML Embed
Hybrit: HTML Embed
Hybrit: HTML Embed
Touchscreen Computer

Dragkamp om anläggning för fossilfritt stål

SVT Nyheter 2020-07-11

Malmfälten och Gällivare är den mest självklara och hållbara lokaliseringen för en demonstrationsanläggning för tillverkning av fossilfritt stål, menar representanter för sju partier i Gällivare kommun.

Ny stor anläggning för fossilfritt järn byggs – 200 meter hög

SVT Nyheter 2020-06-01

SSAB, LKAB, Vattenfall ska via det samägda bolaget Hybrit bygga upp en järnsvampfabrik och byta ut kol mot vätgas. Lokaliseringen av anläggningen blir antingen i Malmberget eller i Luleå...

Hybrit: Nyheter

Hybrits tre faser

2016-2017

En förstudie där alla förutsättningar kartläggs

2018–2024

Försök i en pilotstudie

2025–2035

Försök i demonstrationsanläggning

Image by Valerie Blanchett
Hybrit: Projekt

Frågor om Hybrit?

Vänligen kontakta Hybrit Development, eller de delaktiga företagen

Hybrit Development

LKAB

lkab.se

Vattenfall AB

vattenfall.se

Hybrit: Lista
bottom of page