top of page

Gällivare, den mest hållbara platsen för Hybrit-etablering


Äntligen står det klart att Gällivare är en av de två kommunerna som kan bli aktuella för etablering av en demonstrationsanläggning för fossilfri stålproduktion, Hybrit. Satsningen görs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att vi kan bli först i världen på fossilfritt stål.

Detta är en fantastiskt glädjande nyhet. I Gällivare skulle Hybrit få nära till malmen, tillgång till 100 procent förnybar energi och en fantastisk livskvalitet för de familjer som flyttar hit. 

Gällivare Näringsliv AB välkomnar Hybrits beslut som visar att de tror på vårt näringslivs många styrkor för en etablering. Här finns en genuin industritradition och ett näringsliv med hög förändringstakt.

Gällivare Näringsliv AB har som målsättning att Gällivare ska vara ett kunskapsnav i Sverige för hållbart företagande. I och med Hybrits beslut står vi inför en unik möjlighet att bidra till gruvindustrins gröna omställning. Vi kommer nu arbeta för att på alla sätt stärka vårt erbjudande att Gällivare är den mest hållbara platsen för etableringen. 


Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page