top of page

Gällivare centrum för världsunik satsning– En helt fantastisk dag och starten på en helt ny era för Gällivare! Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB, jublar efter beskedet att HYBRIT:s demonstrationsanläggning kommer att lokaliseras till LKAB:s industriområde i Vitåfors.


– Gällivare blir centrum för världsunik hållbar teknikutveckling där vi tar täten i en satsning för att Sverige ska kunna producera det första fossilfria stålet i världen, de positiva effekterna av den här satsningen går inte att överskatta.


Demonstrationsanläggningen som är kostnadsberäknad till storleksordningen 10 miljarder kronor är en gemensam satsning av LKAB, SSAB och Vattenfall. I byggskedet kommer fler än 2000 årsarbeten att skapas och när anläggningen tas i drift 2026 med LKAB som huvudman kommer den att stadigvarande sysselsätta 150-200 personer.


– Hela det lokala näringslivet har tillsammans arbetat målmedvetet för att lyfta fram Gällivare som det mest hållbara lokaliseringsalternativet, både ekonomiskt och miljömässigt. Vi är mycket stolta och glada att detta också bekräftades idag, säger Roger Hansson och fortsätter:


– Vi står samlade och redo att anta den utmaning som ett sådant här stort industriprojekt innebär när det gäller hållbara leverantörsled och kompetensförsörjning. HYBRIT:s demonstrationsanläggning i kombination med LKAB:s beslutade satsning på att bygga järnsvampverk i Gällivare och Kiruna innebär en vidareförädling av järnmalmen på plats i gruvorterna som öppnar oanade möjligheter för utvecklingen av näringslivet i malmfältsregionen och hela Norrbotten.


– Enbart tillvaratagandet av spillvärmen från demonstrationsanläggningen öppnar fantastiska möjligheter för etablering av helt nya branscher. Det här kommer utan tvekan att leda till en mycket positiv tillväxt i inlandet och befolkningskurvorna kommer att peka brant uppåt de kommande årtiondena. Framtidsutsikterna har väl aldrig varit så ljusa som de är idag, säger Roger Hansson.


– HYBRIT är ett prestigeprojekt inom hållbarhetsområdet och Gällivare Näringsliv har sedan starten för två år sedan haft just hållbarhet som strategiskt utvecklingsområde. Nu blir detta mycket spännande projekt verklighet här vilket kommer att skapa helt nya möjligheter för näringslivet, inom forskning och utbildning. Världens blickar kommer att riktas mot Gällivare vilket känns helt fantastiskt, säger Robert Ylitalo, styrelseordförande i Gällivare Näringsliv AB

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page