top of page

Sök omställningsstöd innan 31 augusti

Har ditt företag rätt till omställningsstöd? Du kan söka omställningsstöd om ditt företag fick en kraftigt minskad omsättning i mars och april på grund av pandemin. Summan baseras på hur mycket nettoomsättningen sjönk de aktuella månaderna och vilka fasta kostnader företaget har, till exempel hyra, leasing och räntor. Sista dagen att ansöka om omställningsstöd är den 31 augusti.


Företag som söker måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste året. Omsättningen ska ha varit minst 30 procent lägre under mars och april 2020 än ett år tidigare. Läs mer och ansök.


Kan ditt företag få stöd?

På Skatteverkets hemsida kan du göra en förenklad förhandsberäkning av hur stort omställningsstöd ditt företag har möjlighet att få. Uppgifterna sparas inte och ingen ansökan skickas till Skatteverket. 

Hur går ansökan till?

Se Skatteverkets informationsfilm om omställnngsstödet. Lena, informatör på Skatteverket guidar i e-tjänsten och visar hur du gör för att ansöka.


Giltiga fasta kostnader

Stöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses:

 • Hyra och leasing

 • Räntor

 • Städning, sophantering, larm och bevakning

 • Värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar

 • Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

 • Förbrukning av vatten och elektricitet (med undantag för industriel), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler

 • Tjänster som avser tvätt av textilier

 • Försäkringar mot ekonomisk förlust

 • Djurfoder

 • Franchiseavgifter

 • Offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter

 • Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page