Gällivare Näringsliv AB

Coronaviruset påverkar oss alla, från enskild individ till samhället i stort. Det är i dagsläget svårt att förutspå vilka konsekvenser coronaviruset kommer att ha på näringslivet, både på lokal, nationell och global nivå. Här samlar vi information med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet.

 
 
 

Så arbetar vi för att mildra effekterna av corona och stötta entreprenörer i krisen

Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning när det gäller exempelvis ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns nationellt.


Vi finns till för dig som

-  Har frågor kopplat till de myndighetsåtgärder som har tagits fram med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

- Har, eller riskerar att få, ekonomiska problem i företaget

- Är etablerad i Gällivare


Kontakta oss.

Kontakta Monica, vår företagslots

Vår företagslots hjälper dig vid frågor kring nystart, att driva företag, tillstånds- och myndighetsfrågor, inflyttningsservice och allmänna frågor.

- Inflyttningsservice

- Medlems drop-in för frågor

- Förbättra kommunens tillgänglighet och service

Läs mer om företagslotsen

Vi för tät dialog med instanser för att mildra de ekonomiska konsekvenserna

Vi för tät dialog med olika instanser så som Gällivare kommun, Region Norrbotten, banker, Almi Nord och Norrlandsfonden med förhoppning att kunna mildra de ekonomiska konsekvenserna som coronaviruset kan medföra dig som företagare. Söker du mer information kring finansiering? Hur kan vi hjälpa dig? Vilka frågor är prioriterade i din verksamhet just nu? Kontakta Roger Hansson.

roger.hansson@gallivarenaringsliv.se

+46 70 266 26 90

Vi har initierat Gällivare Näringslivsråd i syfte att snabbt kunna stämma av och synka de insatser som kan göras. Medverkar gör branschföreträdare, företagsledare, tjänstemän, företagarföreningar och myndigheter.


Gällivare Näringslivsråd är en bas för gemensam information, samordna aktiviteter och prioriteringar. Vi för veckovisa möten för att skapa en samsyn kring frågor som är aktuella för oss och hjälper oss framåt. Se rådets representanter

Så hanterar vi möten och seminarier

Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndigheten. Vi prioriterar digitala möten och telefonsamtal. 

- Medarbetare på Gällivare Näringsliv stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom.

- Tills vidare så handhälsar vi inte och försöker sitta en bit ifrån varandra vid möten.

- Vi ställer om seminarier till att vara digitala. När det inte är möjligt skjuter vi tills vidare skjuter vi upp seminarier och events som arrangeras av oss.

Rådgivning digitala möten

Många fysiska möten ställs nu in. På Företagarnas webbplats finns en sammanställning av de vanligaste och mest använda videomötetssystemen på svenska marknaden. Har du frågor kring detta eller andra frågor som rör digitala arbetsplatser kontakta Jenny Eriksson, näringslivsutvecklare digitalisering.

jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se

+46  730 58 77 25

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av intressanta nyheter för att hålla dig uppdaterad om näringslivet i Gällivare. Se våra tidigare utskick.

 

Almi företagspartner ABs samlade information med anledning av coronavirusets påverkan på företag. Almi bevakar regeringens olika åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt.

 • info om lån och amorteringsuppskov

 • Almis lånefond

Driver du ett exporterande företag – eller är du underleverantör till ett? Då kan du ta hjälp av statliga Exportkreditnämnden, EKN. 

Företagarna samlar artiklar som berör coronapandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

 • Frågor och svar från juristerna

 • Anstånd med skatt

 • Vad är korttidsarbete?

 • Kommunala åtgärder

 • Krisåtgärder och stödpaket

Försäkringskassan har samlat frågor och svar som rör arbetsgivare och egenföretagare. Informationen uppdateras i takt med att riksdagen fattat beslut.

 • Karensavdraget

 • Läkarintyg

 • Sjuklön

Gällivare kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Information om coronaviruset

Krisinformation.se tillhandahåller aktuell och bekräftad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

 • Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation

 • Länkar till fler myndigheters information om coronaviruset

 • Minska smittspridningen

 • Vanliga symtom på covid-19

 • Webbaserad självskattning

 • Om du känner dig orolig

Handelsrelaterad information med anledning av coronavirusets spridning. Analyser och svar på hur företag ansöker om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk.

I Polismyndighetens uppdrag ligger det att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids.

regeringen.se sammanfattas de ekonomiska åtgärder som hittills vidtagits för att mildra effekterna av det nya coronaviruset utbrott.

Vill du bidra med din kompetens som extra resurs i samband med coronavirusets spridning i Norrbotten? Anmäl ditt intresse till Region Norrbotten.

Restauranger, barer & caféer

Information om särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. 

Svensk Handel har information kring coronavirusets påverkan på handeln och har samlat alla nyheter, artiklar och information om det senaste kring corona. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar förslag och annan viktig information till dig som företagare.  Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset sammanfattar Svenskt Näringsliv var du som företagare kan hitta aktuell information. Länkarna och information uppdateras löpande.

 • Krispaket för svenska jobb och företag

 • Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

 • Nyhetstjänsten fPlus

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet. 

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart även många arbetsplatser. Vad gäller för mig som egenföretagare? Här svarar Unionen på de vanligaste frågorna. Informationen uppdateras kontinuerligt.

 • Vad innebär det att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader?

 • Vad innebär det att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader?

 • Måste jag som företagare betala in moms enligt sedvanliga regler?

Verksamt.se hittar du samlad information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset. Har du frågor om finansiering, resor och nya regler vid sjukdom så finns det mesta samlat här.

 • Arbetsbrist och uppsägning

 • Betalningssvårigheter, finansiering och lån

 • Nya regler vid sjukdom

 • Kultur och idrott

 • Export och import

 • Rådgivning

 

#StärkGällivare

 

#StärkGällivare

För att stärka, stötta och utveckla Gällivares företag och organisationer genom krisen som Covid-19 innebär har vi tagit fram Facebookgruppen #StärkGällivare. Vi delar med oss av goda exempel och försöker se till att vi kan hålla igång så mycket verksamhet som möjligt, så länge som möjligt - utan att för den skull vara naiva kring de risker som Covid-19 för med sig.

  

Gruppen och hashtaggen #stärkgällivare är ett initiativ som gemensamt skapats av

 • Gällivare Näringsliv AB

 • Ávki

 • Företagarna Gällivare

 • Gällivare Handel

 • Gällivare Turistcenter

 • Leader Polaris

 • Norrskensgallerian

 • Vallje

 

För en varmare känsla mellan husen

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämställdhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen. Face of Gällivare har utvecklat en utbildningsserie som hjälper arbetsplatser att reflektera kring den kultur som råder på en arbetsplats. Den har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir.

 

Facing Gällivare Magasin

Facing Gällivare Magasin som utgavs 2014 och 2016 av Face of Gällivare var ett mycket uppskattat och uppmärksammat initiativ. Den tredje utgåvan av magasinet publiceras i löpande form Face of Gällivares hemsida. Möt människor från Gällivare kommun och ta del av deras vardagsliv, värderingar och intressen.

 

Gällivare  Näringsliv AB

Gällivare Näringsliv AB arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv vilket är ett prioriterat arbetsområde i ett attraktivt samhälle och en arktisk småstad i världsklass. Genom samverkan skapas förutsättningar för att effektivt bedriva näringsverksamhet i Gällivare.

Våra ägare

Företagarna Gällivare
Gällivare Kommun
LKAB

 

Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90
©2020 av Gällivare Näringsliv AB