top of page

Face of Gällivare nominerade till fint jämställdhetspris


Samhällsprojektet Face of Gällivare har nominerats till Norrbottens jämställdhetspris 2020, ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet. Vi ringde projektledaren Julia Palo och ställde några frågor:Grattis till nomineringen! Vad roligt, varför tror du att ni blivit nominerade?

För att det är ett spännande projekt som försöker påverka flera olika delar av samhället. Vi har kontakt med arbetsplatser och företag, skolan, de invånare som vi intervjuar och alla vi nått genom våra sociala medier. Jag tror och hoppas att projektet är en förebild för andra kommuner i Norrbotten, och att man förstår vikten av att jobba aktivt med exempelvis jämställdhetsfrågor och social hållbarhet för att skapa ett samhällsklimat som alla trivs i.


Vad tror du att nomineringen kan innebära för verksamheten på kort och lång sikt?

Att vi får regional och lokal uppmärksamhet, där vi kan sprida våra tankar och metoder till andra. Vi hoppas även kunna använda en eventuell vinstsumma till något extra roligt, som kan få stort genomslag i Gällivare kommun.


Berätta, har ni någon spännande på gång framöver?

Ja, det har vi! Dels har vi precis fått förstärkning i projektet av Katarina Larsson som är utbildningsansvarig. Det känns jätteroligt!Sedan i våras har vi arbetat fram en webbaserad utbildning för att kunna erbjuda ett alternativ i tider av covid och även på sikt. Vi har jobbat mycket med tillgänglighet för att så många som möjligt ska kunna gå vår utbildning. Just nu förbereder vi oss för vår första digitala utbildningsomgång, och det känns som att vi utvecklat en bra metod som kan komma många personer till godo, både i kommunen, och utanför. Dessutom jobbar vi vidare med Facing Gällivare magasin, och har några gästskribenter på gång!


Om Face of Gällivare

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämställdhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen. Face of Gällivare har utvecklat en utbildningsserie som hjälper arbetsplatser att reflektera kring den kultur som råder på en arbetsplats. Den har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir. Projektägare är Gällivare Näringsliv AB. Projektet finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page