top of page

Dialogmöte samlade ett tjugotal handlare och verksamma inom serviceyrken
Måndag 6 april mars hölls ett webbaserat dialogmöte för handlare och verksamma inom serviceyrken med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar som rör hur stort antal personer som får vistas samtidigt i en lokal och rekommenderat avstånd vid köbildning för att förhindra smitta av covid-19 i butiker m.m.


Ett tjugotal företagare vars verksamheter direkt berörs av föreskrifterna deltog. På plats från Gällivare kommun fanns Henrik Lyngmark, Tf förvaltningschef, Helena Olofsson, miljöchef, Stina Waara, miljöinspektör och Annika Petersson, miljöinspektör. Moderator Roger Hansson, Gällivare Näringsliv AB.


Efter mötet gavs möjlighet att lyssna till exempel på hur företag anpassat sina verksamheter och hittat nya vägar och tips för Google My Business med Jenny Eriksson, Gällivare Näringsliv AB.


Presentation agenda frågor och svar


Presentation inspiration och tips


Dialogmötets Agenda

 • Genomgång av föreskrifterna

 • Vilka omfattas av föreskrifterna?

 • Vad betyder det här för mig som driver en verksamhet som omfattas av föreskriften?

 • Kan smittskyddsläkaren stänga ned en verksamhet som inte följer föreskriften?

 • Vilket avstånd mellan besökare är tillräckligt för att det inte ska uppstå trängsel?

 • Hur kan jag hjälpa kunder hålla avstånd?

 • Har jag skyldighet att uppmärksamma kunder som inte håller avstånd?

 • Vad menas med alternativa lösningar till kassaköer?

 • Hur räknar jag ut maxantal kunder för min lokal?

 • Vad betyder det att jag som arbetsgivare ska ta ansvar för att anställda undviker onödiga resor?

 • Får jag har öppettider som bara riktar sig till äldre?

 • Vad betyder det att tillämpa lämpliga åtgärder för att undvika smittspridningen?

 • Vilken skyldighet har jag om kunder väljer att inte använda den handsprit jag placerat ut?

 • Vad betyder det att butiker ska arbeta för ett jämnt kundflöde?

 • Måste jag utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas?

 • Vad betyder utökade rengöringsrutiner?

 • Vilka ytor är särskilt viktiga att rengöra?

 • Finns hjälp att få för att göra bedömning för att tillämpa lämpliga åtgärder?

 • Vilka ytor är särskilt viktiga att rengöra?

 • Övriga frågor

Senaste inlägg

Visa alla

Företagsamhetspris till ungdom

Torun Karlsson Alalahti tilldelas Gällivare Näringslivs Företagsamhetspris till ungdom 2024, som delades ut på studentexamen på Folkets hus. Utmärkelsen med prissumma på 5000 kr, överlämnades av Gälli

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page