top of page

Vi arbetar för att hitta en lösning för flyget i Gällivare


I augusti 2021 trädde Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhets nya regler i kraft gällande mätning av friktionsvärden. Vi arbetar för att ansvariga parter skyndsamt hittar en konstruktiv och långsiktig lösning för flyglinjen Gällivare – Stockholm/Arlanda som annars riskerar att inte kunna trafikeras vintertid.


Direktivets påverkan för flyglinjen påtalade Gällivare kommun för Trafikverket redan i april 2019. Med anledning av den allvarliga situation flyglinjen befinner sig i har representanter både från näringsliv och samhälle gått samman och överlämnat en skrivelse till Trafikverkets

generaldirektör Lena Erixon i syfte att uppmärksamma om vikten av en ett fungerade flyg enligt allmänna trafikplikten TRV 2018/29978. Dialog pågår och vi ser fram emot en lösning som är pålitlig, långsiktig och har en bra kvalitet.


Bakom skrivelsen till Trafikverket

LKAB, Niklas Johansson, Direktör Kommunikation och Klimat

Hybrit Development AB, Eva Vitell, VD

Boliden Mineral, Mats Karmefjord, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Företagarna Gällivare, Börje Johansson, Ordförande

Gällivare Näringsliv AB, Robert Ylitalo, Ordförande

Gällivare Näringsliv AB, Roger Hansson, VD

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, Tobias Larsson , Verksamhetschef

Gällivare Turistcenter, Mattias Berglund, Verksamhetschef

Birgitta Larsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

Jeanette Wäppling (V) Kommunalråd

Henrik Ölvebo (MP) Kommunalråd

Monica Flodström, Kommundirektör

Alexander Kult, Särskild samordnare Gällivare kommun


Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page