top of page

Nya utbildningar i hållbarhet i Gällivare


Parul Sharma

Nya företagsutbildningar i hållbar utveckling kommer under våren att hållas i Gällivare. Utbildningarna erbjuds inom ramen för Kunskapscentrum för hållbarhet och Parul Sharma som hållit i de senaste årens uppskattade tredagarsutbildningar i Agenda 2030 kommer också leda vårens mer nischade utbildningar.


– Att få en fördjupning inom vissa delar inom hållbarhetsområdet har varit ett önskemål från deltagare som gått våra tidigare utbildningar. Därför känns det riktigt bra att vi nu kan erbjuda just såna de här utbildningar på plats i Gällivare. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med. Det kommer vara givande dagar, säger Roger Hansson, vd på Gällivare Näringsliv AB.


Ökade krav och förväntningar inom hållbarhetsområdet

– Jag hoppas att vårens utbildningar blir ytterligare steg för våra företagare att möta de ökade hållbarhetskraven och förväntningarna från kunder, leverantörer och samhälle. Även om inte alla kommer beröras direkt av EU:s skärpta direktiv om företags hållbarhetsredovisning kommer många att göra det indirekt och för dem tror jag de här utbildningarna kommer göra stor skillnad, säger Johanna Dahlström näringslivsutvecklare på Gällivare Näringsliv AB.Vårens utbildningar


Hållbara inköp

22 mars på Helllnerstadion

Varför bör ditt företag förstå mänskliga rättigheter som en del av hållbarhetsarbetet? Hur kan man säkerställa att leverantörer inte kränker mänskliga rättigheter? Vad innebär riskmedvetenhet, riskanalys och riskhantering inom mänskliga rättigheter och företagande? Vilka är de dominerande människorättsliga frågorna för företag med inköp och produktion? Vilka system kan man inrätta för utsläppsfrågan hos leverantörer? Vad säger det kommande EU regelverket, vilka är kraven och förberedelserna som ska till?


Varmt välkommen till en utbildningsdag på Hellnerstadion i Gällivare där vi bryter ner de viktigaste aspekterna kring lagstiftningar och försöker omvandla det till praktik. Läs mer och anmälanMångfald och jämställdhet

19 april på Grand Hotel Lapland

Under detta utbildningstillfälle kommer begrepp som jämlikhet, mångfald och jämställdhet definieras och problematiseras. Dagen kommer vara workshop baserad med fallstudier och rekommendationer för hur det interna arbetet kan stärkas. Jämställdhet och mångfald ses som en HR-fråga, snarare än en central fråga som rör hela affärsmodellen och arbetskulturen. Många företag och organisationer saknar också en tydlig idé kring affärsvärdet i sina satsningar på jämställdhet och mångfald. Sverige är jämfört med 14 andra europeiska länder dåliga på jämställdhet, mångfald och ålderism. Vi behöver arbeta mer strategiskt med dessa frågor. Detta enligt en studie genomförd av Sapio Research och Workday under 2021. Samtidigt som FN:s klimatpanel och andra forskare tydligt indikerat att jämlikhet är en förutsättning för en hållbar utveckling. Läs mer och anmälanOm utbildaren Parul Sharma

Människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. Hon har arbetat på storbolag som Sandvik och Stora Enso med hållbarhetsfrågor, som rådgivare på Europeiska kommissionen, som dess ordförande lett den svenska regeringens Agenda 2030- delegation.


Parul har författat handböcker för företag inom ämnet hållbar konsumtion och produktion, samt en handbok för den som vill förstå och använda Agenda 2030 och bidra till förändring i sin vardag och i sitt arbete. Hon har utbildat över 500 företag av alla storlekar och branscher i Sverige och globalt.Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Johanna Dahlström, johanna.dahlstrom@gallivarenaringsliv.se 072-735 31 36


Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page