top of page

Nordic Board UF prisades med stipendium


Från vänster: Joline Bjälldal, Amanda Dahl, Fanny Didic, Madeleine Iran Vennström

I Kunskapshuset Gällivare har idag hållits studentexamen med traditionsenlig stipendieutdelning. Joline Bjälldal, Amanda Dahl, Fanny Didic, Madeleine Iran Vennström på företaget Nordic Board UF premierades med Gällivare Näringsliv AB:s Utvecklingsstipendium till ungdom på 5000 kr.


Utvecklingsstipendium till ungdom delas ut årligen i samarbete med Ung Företagsamhet och Lapplands Gymnasium i Gällivare. I år delades priset ut av Tobias Larsson, ersättare för vice styrelseordförande Börje Johansson i Gällivare Näringsliv AB.

– Det är roligt att vi har så många driftiga ungdomar i Gällivare. Nordic Board är en mycket värdig vinnare av vårt stipendium, säger Roger Hansson VD Gällivare Näringsliv AB.

Motivering

“Stipendiaterna har med stor företagsamhet och stort engagemang drivit sitt UF-företag. Genom framåtanda, hårt arbete, god samarbetsförmåga och tydliga mål har de utvecklat sin affärsidé under året. De har värnat om hållbarhet både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom en medveten strategi har de byggt ett framgångsrikt varumärke, kommunicerat väl med målgruppen och skapat god lönsamhet.”

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page