top of page

"Den besvärliga mångfalden" – digitalt panelsamtal


Mångfald är en tillgång för företag och organisationer, även samhället i stort. Delar av Agenda 2030 lyfter även den upp vikten av inkludering och mångfald för genomförandet av hållbar utveckling. Mångfald är svårt och samtidigt nödvändigt. Komplexa verksamheter och innovation kräver olika erfarenheter, olika kompetens, olika perspektiv och förmågan att samarbete så att olikheterna tas tillvara.


Kunskapscentrum för hållbarhet bjuder in till digitalt panelsamtal. Lyssna till två personer som dagligen arbetar med frågorna, Julia Palo utbildare och projektledare som arbetar med att lyfta medvetenheten kring mångfaldsfrågor genom projektet Face of Gällivare och Qaisar Mahmood författare och en av Sveriges främsta mångfaldsexperter och management konsult på Ernst & Young. Moderator är Parul Sharma från CSR Sweden.


Dag: Tisdag 8 december 2020

Tid: 09.30 - 10.30

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Kostnad: Kostnadsfritt deltagande, möteslänk erhålles vid anmälan.

Anmälan: Föranmälan ej längre möjlig, anslut direkt istället.

Arrangör: Kunskapscentrum för hållbarhet


Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden.Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page