top of page

Företagsakuten

Har du frågor som rör exempelvis korttidsarbete, sjuklöner, anstånd med skattebetalning eller funderingar kopplat till ekonomi såsom stöd och andra åtgärder? Covid-19 påverkar näringslivet i Gällivare på flera sätt och företagare möter en rad utmaningar till följd av detta. Vi erbjuder nu information och rådgivning när det gäller exempelvis ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns nationellt.

Företagsakuten: Välkommen

Kontakta oss

foretagsakuten@gallivarenaringsliv.se

070-236 31 96

Josefin-Bennet-Kjellsson.jpg

Josefin Bennet Kjellsson

josefin.bennet(a)gallivarenaringsliv.se
+46 70 259 15 47

mattias-berglund-avki-fotograf-jana-gite

Mattias Berglund

mattias(a)avki.se
+46 70-254 65 90

Johanna Navigata.jpg

Johanna Darehed

johanna(a)devotednorth.se
+46 70 554 94 78

58772378_10157127400259882_6141214659551

Emma Ebermark

emma(a)welcometogallivare.com
+46 70 205 92 66

Mia Navigata.jpg

Mia Edin

mia(a)djurlakarna.se
+46 70 610 73 72

Jenny Eriksson

jenny.eriksson(a)gallivarenaringsliv.se
+46  73 058 77 25

Roger_Hansson.jpg

Roger Hansson

roger.hansson(a)gallivarenaringsliv.se

+46 70-266 26 90

Monica_Johansson-gallivare-naringsliv-ab

Monica Johansson

monica.johansson(a)gallivarenaringsliv.se
+46 70 236 31 96

ann-sofie-malmefjall.jpg

Ann-Sofie Malmefjäll

ann-sofie.malmefjall(a)gallivare.se
+46 970 818528

stefan-nieminen.jpg

Stefan Nieminen

stefan.nieminen(a)live.se
070-389 53 17

Annica_Oskarsson_G%C3%83%C2%A4llivare_ko

Annica Oscarsson

annica.oscarsson(a)gallivare.se
+46 970–81 88 83

IMG_0924_edited.jpg

Tony Ömalm

tony.omalm(a)malmgruppen.com
+46 70-654 52 88

Företagsakuten: Projekt

Vi finns till för dig som


-  Har frågor kopplat till de myndighetsåtgärder som har tagits fram med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

- Har, eller riskerar att få, ekonomiska problem i företaget

- Är etablerad i Gällivare

Tveka inte, ring oss på 070 236 31 96, eller via epost foretagsakuten@gallivarenaringsliv.se. Vi behandlar ditt ärende under tystnadsplikt och full sekretess.

foretagsakuten.jpg
Företagsakuten: Projekt

Beredskapsplan för företagare

Med anledning av coronaviruset så har många företag hamnat i ett kritiskt läge med brist på inkomster. En av de första rekommendationerna är då att kontakta revisor, bank eller annan ekonomiskt kunnig person och ta fram en beredskapsplan för att på bästa sätt kunna möta denna situation. Verksamt.se är en väldigt bra sida som är väl uppdaterad gällande stödpaket och annan information som kan vara av värde för dig som företagare.

Kostnader

Analysera nuläget

Hur länge kan företaget betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingas stänga eller om omsättningen minskar drastiskt? Vilka kostnader kan du minska på kort sikt och på längre sikt? Exempelvis avvakta med investeringar och rekryteringar samt se över hyror med hyresvärden möjliga stöd för tillfällig hyressänkning.

Alternativ finansiering

Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar så kan det vara läge att se över andra möjliga finansieringar. Kan ägarna skjuta till mer pengar? Finns det kundfakturor som kan belånas? Kontakta din bank för lån och det kan även finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget. Det finns även andra aktörer där lån kan sökas, Almi har exempelvis ett brygglån Men tänk långsiktigt då lån och skattekrediter ska återbetalas.

Kontakta din bank eller andra långivare

Befintliga lån kanske går att få amorteringsfria under en period.

Pausa betalningar

Om företaget har en väldigt svår ekonomisk situation kan det vara nödvändigt att se över vilka betalningar som tillfälligt kan pausas. Men som i punkten ovan, tänk långsiktigt då betalningarna inte försvinner utan bara skjuts upp.  

Anstånd hos skatteverket

Företag som påverkas negativt ekonomiskt av coronavirusets effekter har möjlighet att söka anstånd hos Skatteverket gällande inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till tre månader.   

Justera preliminärskatten

Sänkt vinst gör att företaget ska betala lägre preliminärskatt. Du kan ändra din  preliminärskatt hur många gånger som helst så sänk den nu om det behövs och höj den senare när verksamheten kommer igång för fullt igen.

Intäkter

Analysera nuläge

Försök skapa en realistisk bild över företagets intäkter, vilka kommer finnas kvar och vilka försvinner? Jämför detta med kostnadsbiten och planera vilka åtgärder som krävs.

Externt kapital

Är ditt företag beroende av externt kapital? För en tät dialog med investerarna gällande var de står och hur de tänker agera så att en strategi kan utarbetas.

Dialog

Ha en god dialog med kunder och leverantörer för att vara beredd på eventuella leveranssvårigheter och/eller minskad orderingång.  

Kommunikation

Genom kommunikation med dina kunder kan du läsa in deras behov, förväntningar och ekonomi. På så sätt kan du utforma verksamheten för att kunna möta behovet.

Personal & organisation

Korttidsarbete (korttidspermittering). 

Detta alternativt minskar kostnad för lön där lönekostnaden till stor del täcks av staten. Stödet kan sökas från och med 7 april 2020 och gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020. Se Tillväxtverkets information.

Säga upp personal.

Verksamt.se har bra och samlad information till dig som behöver säga upp eller permittera personal. Även Arbetsförmedlingen har bra information och varsel ska anmälas till dem så snart som möjligt.

Reserestriktioner 

Se över om du har anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer. Måste de exempelvis resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner på grund av covid-19 pandemin.  

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är fortfarande viktig och på Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för arbetsplatser hemma och mycket mer.Följ de rekommendationer som finns

Håll dig uppdaterad med Folkhälsomyndigheten. Frisk personal är en viktig del för ditt företag. Finns det möjlighet att arbeta hemma? Om inte, finns det andra åtgärder som kan göras på arbetsplatsen för att hindra smittspridning?

Sjuklöner

Under april och maj tar staten hela sjuklönekostnaden, karensavdraget slopas tillfälligt mellan 11 mars och 31 maj 2020. Följ uppdateringarna gällande nya regler vid sjukdom på Verksamt.se där en bra sammanställning med länkar finns.  

Kommunikation

Håll en god kommunikation med din personal gällande situationen, beslut och förhållningssätt. 

Affärsmodell och strategi

Se över affärsmodellen

Är coronavirusets effekter på ditt företag tillfälliga eller inte? Hur livskraftig är din affärsidé i lågkonjunkturer? Behöver anpassning och utveckling ske?  

Gör resultat- och likviditetsbudgetar

Hur ser budgeten ut i lågkonjunktur respektive högkonjunktur och även däremellan? Skapa en god överblick.

Tänk nytt och långsiktigt

Många företag måste i dagsläget anpassa sig efter rådande restriktioner och regler, exempelvis restauranger. För mer information kring detta följ Folkhälsomyndighetens uppdateringar samt Verksamt.se. Men även andra företag kan tänka nytt, anpassa och utveckla sin verksamhet, skapa nya koncept och erbjudanden, hitta möjligheter!

Digitalisera

Hur ser det ut för ditt företag gällande digitaliseringen? Framtiden blir mer och mer digital. Passa på att se över detta då detta är en viktig framgångsfaktor.  

Kompetensutveckling

Utveckla dig själv och din personal för att kunna möta framtiden än mer konkurrenskraftiga än innan krisen.  

Nätverk är viktigt

Samarbeta, hitta sätt att hjälpa varandra.


Källa; Business Region Göteborg, 2020 

Företagsakuten: Lista

Information med anledning av pandemin

Företagsakuten: Tjänster
Open Laptop

Almi företagspartner ABs samlade information med anledning av coronavirusets påverkan på företag. Almi bevakar regeringens olika åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt.

 • info om lån och amorteringsuppskov

 • Almis lånefond

Driver du ett exporterande företag – eller är du underleverantör till ett? Då kan du ta hjälp av statliga Exportkreditnämnden, EKN. 

Företagarna samlar artiklar som berör coronapandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

 • Frågor och svar från juristerna

 • Anstånd med skatt

 • Vad är korttidsarbete?

 • Kommunala åtgärder

 • Krisåtgärder och stödpaket

Försäkringskassan har samlat frågor och svar som rör arbetsgivare och egenföretagare. Informationen uppdateras i takt med att riksdagen fattat beslut.

 • Karensavdraget

 • Läkarintyg

 • Sjuklön

Gällivare kommun följer utvecklingen kring coronaviruset Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Information om coronaviruset

Krisinformation.se tillhandahåller aktuell och bekräftad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

 • Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation

 • Länkar till fler myndigheters information om coronaviruset

 • Minska smittspridningen

 • Vanliga symtom på covid-19

 • Webbaserad självskattning

 • Om du känner dig orolig

Handelsrelaterad information med anledning av coronavirusets spridning. Analyser och svar på hur företag ansöker om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk.

I Polismyndighetens uppdrag ligger det att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids.

regeringen.se sammanfattas de ekonomiska åtgärder som hittills vidtagits för att mildra effekterna av det nya coronaviruset utbrott.

Vill du bidra med din kompetens som extra resurs i samband med coronavirusets spridning i Norrbotten? Anmäl ditt intresse till Region Norrbotten.

Restauranger, barer & caféer

Information om särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. 

Svensk Handel har information kring coronavirusets påverkan på handeln och har samlat alla nyheter, artiklar och information om det senaste kring corona. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar förslag och annan viktig information till dig som företagare.  Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset sammanfattar Svenskt Näringsliv var du som företagare kan hitta aktuell information. Länkarna och information uppdateras löpande.

 • Krispaket för svenska jobb och företag

 • Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

 • Nyhetstjänsten fPlus

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet. 

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart även många arbetsplatser. Vad gäller för mig som egenföretagare? Här svarar Unionen på de vanligaste frågorna. Informationen uppdateras kontinuerligt.

 • Vad innebär det att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader?

 • Vad innebär det att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader?

 • Måste jag som företagare betala in moms enligt sedvanliga regler?

Verksamt.se hittar du samlad information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset. Har du frågor om finansiering, resor och nya regler vid sjukdom så finns det mesta samlat här.

 • Arbetsbrist och uppsägning

 • Betalningssvårigheter, finansiering och lån

 • Nya regler vid sjukdom

 • Kultur och idrott

 • Export och import

 • Rådgivning

bottom of page