Resursdelning

- en del av Företagsakuten Gällivare Näringsliv

Hjälper företag att hitta varandra och stötta i processen kring resursdelning. Tjänsten kommer löpande att utvecklas.

 

Har du ett ökat behov av personal eller problem med att sysselsätta dina anställda?

Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Vi hjälper företag som permitterar eller varslar att komma i kontakt med företag som behöver personal. Respektive företag får sedan hantera kontakten med berörd arbetsgivarorganisation och fackförbund för att avtalsmässigt kunna exempelvis låna eller hyra ut personal som annars skulle bli permitterad eller varslad. Vi sammanför med mycket kort varsel expertkompetens inom området med företag som vill skapa former för samarbeten för tillfällig in- eller utlåning av personal.

Vi finns till för dig som tillfälligt

- Har ett ökat behov av personal

- Har problem att sysselsätta dina anställda
- Är etablerad i Gällivare

Så går det till

- Fyll i intresseanmälan

- Vi sonderar möjlig samarbetspart

- Vi kallar till möte tillsammans med expertrådgivare inom området

xs_121113_124708_07_d4_edited.jpg
 
 

Om vår resursdelningstjänst

Ansvarsbegränsning

Du bekräftar och samtycker till att Gällivare Näringsliv AB inte har något ansvar gentemot dig i samband med din användning av tjänsten. Affären mellan parterna som matchas/hittas i vår resursdelning avtalas mellan parterna. Gällivare Näringsliv är inte en avtalspart utan tillhandahåller endast resursdelningstjänsten.

Användares skyldigheter

Företag som använder Gällivare Näringslivs resursdelningtjänst för att publicera information om att de söker arbetskraft ansvarar för att innehållet är korrekt och att utlämnande av denna information inte på något sätt strider mot tillämplig lag.


Gällivare Näringsliv tar inget ansvar för den information som företagen lämnar.

Personuppgifter


Gällivare Näringsliv behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur Gällivare Näringsliv AB behandlar personuppgifter.

xs_150910_104255_054_d800e.jpeg