top of page

Vill du vara med att utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv?


Vill du vara med att utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv, Vill du kombinera ett stimulerande arbetsliv med fantastiska möjligheter att ha en enkel vardag och god livskvalitet? Här är din möjlighet.


Gällivare Näringslivs uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling, ett utmärkt företagsklimat och innovativa mötesplatser där nya idéer formas och nya företag kan starta och där företagare kan förverkliga sina drömmar genom exempelvis en bra service dvs helt enkelt vara med att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv med ett företagsklimat och samverkan i världsklass.


Gällivare Näringsliv AB arbetar med både strategiska och operativa insatser för att möjliggöra ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv där företag kan utvecklas på orten, men också med att attrahera nya företag att etablera sig.

I arbetet samverkar därför du med kommun, företag, organisationer, högskolor/universitet, kluster och nätverk för att skapa dynamiska och flexibla förutsättningar för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter.

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page