top of page

Tillsammans skapar vi starkare företag och ett attraktivare företagsklimat

Bli medlem du också! Som ansluten till Gällivare Näringsliv AB får du ta del av våra tjänster och en unik chans att tillsammans skapa ett attraktivare företagsklimat i Gällivare. 


Vi är ett fristående näringslivsbolag som finns till för dig och erbjuder hjälp inom vardagliga näringslivsfrågor liksom möjlighet till utökad samverkan, samarbete och konkurrenskraft.


I medlemskapet för 2021 ingår

Nätverk

Möjligheter till erfarenhetsutbyte med övrigt näringsliv genom

  • Branschråd

  • Företagsfrukostar

  • Workshops

Aktuell information

Gällivare Näringsliv AB följer utvecklingen av samhällsomvandlingen på nära håll och har tät kontakt med beslutsfattare inom kommunen för att kunna erbjuda dig som medlem aktuell information.

  • Centrumutveckling

  • Etableringar

  • Näringslivsråd

Spetskompetens inom hållbart företagande

Unik tillgång till spetskompetens inom Agenda 2030 genom Kunskapscentrum för hållbarhet.


Företagslots

Företagslots som hjälper till vid frågor kring nystart, att driva företag, tillstånds- och myndighetsfrågor, inflyttnings-service och allmänna frågor.


Drop-in och kompetensutveckling

Drop-in för allmänna frågor kring företagande. Tillgång till expertkunskap inom hållbart företagande och digitalisering. Vi erbjuder kompetensutveckling och inspirationsföreläsningar.


Utbildning i social hållbarhet

Deltagande i workshop med Face of Gällivare om social hållbarhet på arbetet och hjälp med att analysera ditt företags hållbarhetsarbete.


Om serviceavgiften

Den årliga serviceavgiften varierar med antalet anställda i medlemsföretaget. Då medlemskap tecknas görs en kontroll av registrerat organisationsnummer mot bolagsverket. Härifrån hämtas uppgifter om antal anställda. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för serviceavgiften.


Antal anställda och serviceavgift

1 anställd 950 kr

2 anställda 1 900 kr

3-5 anställda 3 800 kr

6-9 anställda 7 600 kr

10-19 anställda 14 250 kr

20 eller fler anställda 23 750 kr


Läs mer om medlemskapet och fyll i din ansökan.


Varmt välkommen med din medlemsansökan!


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page