top of page

Till hösten kan du skriva högskoleprovet i Gällivare! 

Vi är glada över nyheten att Gällivare blir en ny provort för högskoleprovet från och med hösten 2024. Detta är en fantastisk nyhet för vår region och ett betydande steg mot att göra högre utbildning mer tillgänglig för alla i Norrbottens läns inlandskommuner. 


– Det här är ett viktigt framsteg för att minska de hinder som våra invånare möter när de vill vidareutbilda sig. Att kunna skriva högskoleprovet i sin egen hemkommun är inte bara praktiskt utan också en symbolisk seger för jämlik utbildning, säger Lars Lindberg, VD för Gällivare Näringsliv.  

Beslutet är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan Lapplands Lärcentra, Akademi Norr, Luleå tekniska universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR).  


Tidigare har högskoleprovet endast kunnat skrivas i fem av Norrbottens läns fjorton kommuner, vilket har inneburit långa resor för många. Att Gällivare nu blir en provort innebär att fler får möjlighet att ta del av högre utbildning, vilket i sin tur gynnar den lokala arbetsmarknaden i den gröna omställningen som sker här i norr. 


Från vänster i bild: Susanne Wadborn Taube från Universitets- och högskolerådet, Magdalena Ahnkvist Ohlsson från Lapplands Lärcentra, Jennie Hägg Wilhelmsson från Luleå tekniska universitet, Marie Kuoljok från Lapplands Lärcentra, Martin Bergvall från Akademi Norr och Catarina Forsberg från Luleå tekniska universitet. Stina Lannerblad från Luleå tekniska universitet, som deltagit i diskussionerna, saknas på bilden.

Förändringen förväntas inte bara öka tillgängligheten till högre utbildning utan också stimulera intresset för vidare studier i våra inlandskommuner.  

– Vi behöver fortsätta att inspirera till högre studier och ge invånare de verktyg de behöver för att lyckas, avslutar Lars Lindberg. 


Vi vill rikta ett stort tack till Lapplands Lärcentra och Akademi Norr för deras arbete, engagemang och insatser som nu gjort det möjligt för fler att få tillgång till högre utbildning. 


 

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page