top of page

Region Norrbotten - stödpaket till näringsliv och kultur


Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för företag och kulturaktörer som drabbats av corona-situationen.


Läs beslutet i sin helhet https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Press/Pressmeddelanden-2020/Sa-ska-Region-Norrbotten-stotta-naringsliv-och-kultur-/

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page