top of page

Nu kraftsamlar och förstärker vi FöretagsakutenVi kompetensförstärker och växlar upp på bred front för att skapa en långsiktig konkurrenskraft och ett hållbart näringsliv. Vårt proaktiva arbete med anledning av covid-19 kommer från och med 6 april att utökas med ett flertal personer. Personer med stark lokal anknytning och med lång erfarenhet av företagande, breda kontaktnät, kompetens inom företagsstöd och branschspecifik kunskap. 


Företagsakuten stöttar företag att förbereda sig inför och hantera kommande kris och att rusta för att snabbt vara på banan igen när det vänder. Initialt skapas också en förmedlingstjänst av personal.  


– Det är självklart för oss som en stor aktör i Malmfälten att ställa upp i svåra tider. Att upprätthålla värde- och leverantörskedjor är viktigt så vi fullt ut står beredda när krisen börjar avta. Det är därför vi ställer upp och stödjer Gällivare Näringslivs initiativ med Företagsakuten säger Michael Palo Direktör Affärsområde Järnmalm i LKAB. 


– För oss var det självklart att vara en del och stötta Företagsakuten, arbetet som Gällivare Näringsliv AB kommer göra är viktigt, kraftsamling och samverkan är viktiga ledord i nuläget säger Hans Jönsson Områdeschef Boliden / Aitik


 – Det bästa vi kan göra nu är att samverka för att med gemensamma krafter göra insatser som hjälper näringslivet säger kommunalråden i Gällivare.  


– Näringslivet och de små och medelstora företagen bidrar viktiga arbetstillfällen i Gällivare och är med och skapar en mer attraktiv kommun att bo på och verka i. Därför är det av stor vikt att genom företagsakuten hitta direkta insatser som stöd för Gällivares företagares fortsatta verksamhet, säger Erika Mattsson, Sparbanken Nord – Framtidsbanken.


Dessa gör det möjligt

Gemensam kraftsamling sker med stöd från Boliden Mineral AB, Gällivare kommun, LKAB och Sparbanken Nord - Framtidsbanken. 


Vi finns till för dig 

För många företag innebär covid-19 ett svårt ekonomiskt läge. Regeringen har därför tagit fram ett krispaket för att stötta företag som drabbats ekonomiskt, Gällivare kommun har gjort detsamma lokalt. Vi på Företagsakuten hjälper dig gärna att tolka dessa paket, svara på frågor och finnas som stöd. 

– Gällivare Näringsliv AB vill rikta ett varmt tack till LKAB, Boliden Mineral AB, Gällivare kommun och Sparbanken Nord - Framtidsbanken som gör detta möjligt.

Kontakta oss på foretagsakuten@gallivarenaringsliv.se eller telefon 070-236 31 96

Commentaires


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page