top of page

Miljonsatsning i Gällivare NäringslivGällivare Näringsliv AB inleder ett strategiskt samarbete med Boliden Aitik.

Gruvbolaget kommer att satsa en miljon kronor årligen under tre år för att stärka arbetet kring framtida kompetensförsörjning och utbildning i hållbarhetsfrågor.


-Vi är både glada och stolta att Boliden Aitik, som är en av de riktigt stora aktörerna på orten, visar oss det här förtroendet och vill inleda ett nära samarbete i dessa viktiga framtidsfrågor, säger Roger Hansson, VD för Gällivare Näringsliv AB.


-För oss är det här ett strategiskt viktigt samarbete för att skapa möjligheter att trygga kompetensförsörjningen i den omställning med ny teknik som sker inom vår verksamhet, men också att vara med och hjälpa det lokala näringslivet att utvecklas i hållbarhetsfrågor, säger Mats Karmefjord, avdelningschef Verksamhetsstöd vid Boliden Aitik.


Boliden Aitik är inne i en intensiv utvecklingsfas när det gäller digitalisering och automation av gruvverksamheten. Dessutom är ambitionen att ett nytt dagbrott ska öppnas i Liikavaara.


-Teknikskiftskiftet ställer krav på helt nya kompetenser och genom det här samarbetet hoppas vi kunna skapa möjligheter till kompetensutveckling hos befintlig personal med någon form av utbildningscampus i Gällivare, säger Mats Karmefjord och fortsätter:


-Det är otroligt mycket spännande som händer i Gällivare de närmaste åren med stora etableringar som är på gång och att klara kompetensförsörjningen är en ordentlig utmaning, men jag ställer stora förhoppningar till det här samarbetet med Gällivare Näringsliv. Tillsammans ska vi hitta lösningar som ökar ortens attraktionskraft och få fler att flytta hit till nya spännande jobb.


-För oss på Gällivare Näringsliv AB är det av stor betydelse att Boliden Aitik så kraftfullt visar att kompetensförsörjning och hållbart företagande är viktiga frågor för näringslivet i stort men i synnerhet för Boliden Aitiks utveckling, vi är mycket glada för att vi får vara en del och bidra på den utvecklingsresan, säger Roger Hansson.

コメント


コメント機能がオフになっています。
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page