top of page

​Miljonjulklapp till Gällivare NäringslivSparbanken Nord – Framtidsbanken satsar 1 miljon kronor i det nyetablerade Kunskapscentrum för hållbarhet som drivs av Gällivare Näringsliv AB.

– En fantastisk julklapp som ger oss möjligheter att bygga vidare på den viktiga utbildningsverksamhet som vi startat under hösten, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.


– Det initiativ som Gällivare Näringsliv tagit genom etableringen av Kunskapscentrum för hållbarhet är en mycket viktig framtidsfråga för utvecklingen av det lokala näringslivet, en satsning som Framtidsbanken absolut vill vara med och stötta, säger Hans Heikki, kontorschef för Sparbanken Nord i Gällivare.


Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden, som är ett nätverk av företag som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom samarbetet får Gällivare Näringsliv AB tillgång till den främsta kunskapen inom hållbarhetsfrågor.


Verksamheten i Kunskapscentrum för hållbarhet inleddes i september och erbjuder olika typer av utbildningar inom Agenda 2030-området.


– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för varje dag som går och vår målsättning är att i första hand öka det lokala näringslivets konkurrenskraft genom utbildningsinsatser, men på sikt etablera Gällivare som ett centrum för utvecklingen av hållbart företagande på nationell nivå, säger Roger Hansson.


– De jättesatsningar som LKAB aviserat med omställningen till koldioxidfria processer innebär fantastiska möjligheter för det lokala näringslivet, men också utmaningar om att kunna leverera produkter och tjänster som lever upp till hårt ställda krav på hållbarhet. Satsningen på Kunskapscentrum för hållbarhet kommer precis rätt i tiden för att de lokala företagen ska kunna göra sig redo för den ”boom” som väntar runt hörnet, säger Hans Heikki.


Kontaktuppgifter

Hans Heikki Kontorschef för Sparbanken Nord i Gällivare 0970-759 01 070-535 76 31 hans.heikki@sparbankennord.se

コメント


コメント機能がオフになっています。
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page