top of page

LKAB och Gällivare Näringsliv i fördjupat samarbete


Monika Sammelin, områdeschef för LKAB i Malmberget och Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.

Gällivare Näringsliv AB och LKAB inleder ett fördjupat treårigt samarbete för att möta de krav på kompetensutveckling och hållbart företagande som gruvbolagets omställning till koldioxidfri produktion innebär för det lokala näringslivet.


– Det är mycket glädjande att vi nu kan inleda ett fördjupat samarbete med LKAB. Gällivare står i centrum för gruvindustrins gröna omställning, och samarbetet innebär bättre förutsättningar för små och medelstora företag att kunna ställa om och stärka sitt hållbarhetsarbete och konkurrenskraft, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.


LKAB:s teknikomställning för att kunna leverera koldioxidfria produkter år 2045 inleds i Gällivare redan nu.


– Det ställer höga krav på oss men också på våra leverantörer och kommunen. Därför inleder vi nu ett samarbete med Gällivare Näringsliv AB, inriktat på hållbarhet och kompetens, säger Monika Sammelin, områdeschef för LKAB i Malmberget.


– Vi vill och måste jobba ihop för att lyckas med omställningen. Hållbarhetsfrågorna är en viktig och stor pusselbit. På det här sättet skapar vi större möjligheter för oss själva och våra leverantörer att utvecklas inom området, säger hon.


Arbetet syftar även till att identifiera behov av kompetens och kompetensutveckling.


– För att kunna driva teknikutvecklingen måste vi på bred front höja oss kompetensmässigt. Det handlar bland annat om att kunna utbilda sig. Vi kommer även att behöva rekrytera utifrån och därmed attrahera ny arbetskraft såväl som framåtlutade företagsetableringar, säger Monika Sammelin.


– Att möta framtidens kompetensbehov innebär både en historisk möjlighet och en tuff utmaning för näringslivet och Gällivare som samhälle, vi kan bara lyckas om vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar, säger Roger Hansson och fortsätter:


– LKAB:s omställning till koldioxidfri produktion är en av de absolut största industriinvesteringarna någonsin i Sverige och skapar unika förutsättningar att satsa i Gällivare och få samhället att utvecklas och växa.


– Vi har enorma utmaningar framför oss, men ännu större möjligheter. Därför är det viktigt att lokala leverantörer i Malmfälten ges möjlighet att utvecklas med oss och att andra som inte vill missa allt det häftiga vi gör, inte tvekar utan hänger med på det vi skapar här och nu, säger Monika Sammelin.


Samarbetet innebär att LKAB går in med en miljon kronor per år i tre år i Gällivare Näringsliv AB.


Kontaktpersoner:

Kajsa Lindmark, kommunikationsstrateg LKAB Tel: +46 (0)970 767 78. E-post: kajsa.lindmark@lkab.com


Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB Tel: +46(0)70-266 26 90 E-post: roger.hansson@gallivarenaringsliv.se

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page