top of page

Hållbar konsumtion för att bekämpa klimatförändringarna, men hur?


Lyssna till John Hultberg hållbarhets-, personal och marknadsansvarig på företaget RP och Tove Ahlström, vd för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning i ett digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden.

En stor del i bekämpandet av klimatförändringarna handlar om att förändra våra konsumtionsmönster. Hur kan näringslivet arbeta med frågorna? Vilka lösningar finns och vad behövs ytterligare göras för att vi ska gå i mål?


Lyssna till Tove Ahlström, vd för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och John Hultberg hållbarhets-, personal och marknadsansvarig på företaget RP i digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden.Dag: Onsdag 10 mars 2021

Tid: 09.30-10.30

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Arrangör: Kunskapscentrum för hållbarhet

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver föranmälan.


Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden.


Medverkar


Tove Ahlström är VD för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som arbetar med policypåverkan inom hållbarhetsområdet både nationellt och internationellt. Hon är utbildad civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola och har erfarenhet från att arbeta inom små och stora företag och offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit hållbarhetschef på Apotea och blev 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef. Hon står även med på listan över 101 hållbarhets mäktigaste 2018. Tove är ansluten till Al Gores Climate Reality Project.

John Hultberg en entreprenör som drivs av hållbarhet. Under sina studier på KTH väcktes intresset för resurssnålhet och effektivt utnyttjande av resurser. John arbetar idag som hållbarhets-, personal och marknadsansvarig på företaget RP. Ansvarområden som han själv anser bör sitta ihop om man önskar driva ett företag med en hållbar kultur. John sitter även med i styrelsen för CirEko; näringslivets arena för Cirkulära Affärer. Detta för att påskynda omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi. RP kort för Recycling Partner arbetar med återanvändning kontorsinredning sedan 2004. Allt för att minska slöseriet i företag och organisationer. RP har en rikstäckande organisation med ett sjuttiotal heltidsanställda miljöhjältar.

Människorättsjuristen Parul Sharma från CSR Sweden. Tidigare ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation och en av Sveriges mest framstående experter på hållbarhetsfrågor.

CSR Sweden står bakom den mycket uppskattade The Academy for Human Rights in Business (Akademin) som utbildat 450 företag, myndigheter och organisationer sen 2012 i Europa och Asien. Akademin bedriver praktiska utbildningar för näringsliv och myndigheter. Ansvarsfulla leverantörsled och produktion, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruptionsfrågor, och Agenda 2030 är de områden som utbildningar erbjuds inom. CSR Sweden är ett nätverk av 15 medlemsföretag, där storföretag som LKAB, Vattenfall och IBM ingår och som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor.Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page