top of page

Så tycker företagen om företagsklimatet i GällivareNu har resultatet av den enkät som Svenskt Näringsliv skickat ut till företagare, i syfte att mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner offentliggjorts.


Enkätresultaten kommer sedan, tillsammans med fem statistikfaktorer, att utgöra underlag för den ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året hamnade Gällivare på plats 234 i Sverige och på nionde plats i Norrbotten.


För Gällivares del har enkätsvaren blivit relativt oförändrade över de senaste 10 åren, med bra betyg för framför allt trygghet/brottslighet, mobilnät och bredband samt konkurrens från kommunens verksamheter.


Områden där Gällivares företagare ser utvecklingsbehov är tillgång på relevant kompetens, dialogen med kommunens beslutsfattare samt skolans kontakter med näringslivet.


På frågan gällande det sammanfattande omdömet på kommunens företagsklimat har Gällivareföretagarna svarat 2,97 på en sexgradig skala. Genomsnittet är 3,1 i Norrbotten och 3,4 i Sverige.


98 Gällivareföretagare har svarat på enkäten, som gäller för år 2020. Den sammanfattande rankingen av företagsklimatet presenteras av Svenskt Näringsliv i september2021.


Har du idéer om hur vi ytterligare kan förbättra företagsklimatet och förutsättningarna för att driva företag i Gällivare? Välkommen att kontakta oss på Gällivare Näringsliv AB.

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page