top of page

Gällivare Näringsliv söker en projektledare till Arctic Food Arena
Vill du blir vår kollega i ett nytt spännande uppdrag?


Är du en tydlig visionär och särskilt duktig på relationsbyggande kommunikation? Är innovation & idéer din grej? Får du saker att ske enligt plan och kan den planen innehålla hållbart odlade livsmedel i norr? Då är det här en roll för dig!

Gällivare Näringsliv AB har fått beviljat EU-stöd för att etablera en internationell testbädd för cirkulär livsmedelsproduktion i arktiskt klimat! Projektet som går under namnet Arctic Food Arena syftar till att utveckla en ny innovationsmiljö för återvinning av restvärme från Hybrit och LKAB:s stora industriprojekt som planeras i Gällivare. Med Arctic Food Arena ges unika möjligheter att skapa en attraktiv forskningsmiljö där basindustrin samverkar med livsmedelsproducenter och universitet för att utveckla metoder för cirkulär livsmedelsproduktion.

Det övergripande målet för projektet är att bidra till en klimatneutral livsmedelsproduktion i Sverige 2045, samtidigt som vi markant ökar vår självförsörjningsgrad och breddar näringslivet i Norrbotten. Den helt nya tjänsten, som projektledare för detta stora & banbrytande intressanta projekt, kommer att ingå i näringslivsorganisationen Gällivare Näringsliv AB och vara direkt underställd vd. Gällivare Näringsliv AB har i uppdrag att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar en långsiktig konkurrenskraft, samt ett hållbart näringsliv i Gällivare.Önskar du mer information om projektet Arctic Food Arena, tjänsten som projektledare eller Gällivare Näringsliv som organisation eller arbetsgivare? Hör av dig till Roger Hansson, vd på Gällivare Näringsliv på mail roger.hansson@gallivarenaringsliv.se eller telefon 070-266 26 90.


Projektet Arctic Food Arena finansieras med hjälp av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page