top of page

Gällivare Näringsliv AB byter skepnad – så här ser nya loggan ut
Gällivare Näringsliv AB byter grafisk profil. Framöver kommer ni kunna se oss i en breddad färgpalett. Den nya identiteten är framtagen tillsammans med Gällivareföretaget Imega Display. Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. För att tydligare representera hela näringslivet i Gällivare inför de kommande industrisatsningarna på orten, krävdes att varumärket behövde utvecklas.


Vår framtida kommunikation kommer att vara målad med en färgskala i grönt, gult och rött. Vi känner nu att vi hittat en harmoni där färgerna kan användas utifrån årstid, kontext och humör.


Den nya grafiska profilen kommer främst att visa sig i vår externa kommunikation, från hemsida till profilering i sociala medier. Under sommaren 2021 introducerar vi stegvis de olika delarna i den visuella identiteten, den nya logotypen blir först ut. Gällivare Näringsliv AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra vårt uppdrag krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv . Den bild omvärlden har av oss är betydelsefull för våra möjligheter att nå verksamhetens mål. Bilden förstärks av en tydlig grafisk profil som synliggör Gällivare Näringsliv AB som avsändare. Gällivares näringsliv rör sig både ovan och under jord, vilket vi valt att spegla i den grafiska profilen. Kommunen är rik på mångsidig natur, kultur och levnadssätt vilket även det återkommer i vår nya logotyp. Med Gällivare Näringsliv AB:s nya ansikte vill vi ta fasta på de

värden som genomsyrar vårt dagliga arbete “hållbarhet, samverkan och mångfald”.


Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page