top of page

Gällivare kommun - Stödpaket till näringslivet


Gällivare kommun har beslutat att införa ett stödpaket riktat till kommunens företag med anledning av den utbredda coronapandemin. Läs beslutet i sin helhet på http://www.gellivare.se/Naringslivet/Nyheter/Nyheter/Stodpaket-till-naringslivet/


Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB arbetar tillsammans för att mildra effekterna av corona och stötta företagen genom olika stödinsatser.

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page