top of page

Gällivare deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2020
Gällivare är en av ett fåtal utvalda kommuner som ska delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Syftet med programmet är att förbättra kommunens tillgänglighet och service genom att fokusera på arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning.


– Vi vill bli bättre än idag. Långsiktigt vill vi ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv med företagsklimat och samverkan i världsklass. Genom programmet kan vi lära av andra kommuner men också av Svenskt Näringsliv på områden som är viktiga för oss, exempelvis service till näringslivet och hållbara inköp, säger Roger Hansson.


Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page