top of page

En vecka fri från våld 2023Mäns våld är både ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem men det går att förebygga. Under EN VECKA FRI FRÅN VÅLD uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, men också det viktiga förebyggande arbetet mot våldet. 22-28 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, workshops, utställningar, ljusmanifestationer och panelsamtal på olika platser i Norrbottens län, se program.


Sprid kunskap om varningstecken och de olika formerna av våld

Kvinnojouren Nike i Gällivare arbetar under kampanjen för att sprida kunskap om de olika formerna av våld; psykiskt våld, fysiskt våld, hedersrelaterat våld, sexuellt våld och eftervåld i förhoppning att hjälpa kvinnor att lämna innan våldet förvärras eller övergår till fysiskt våld. Arbetet syftar också till lyfta vilka varningstecken som finns.


Affischer för utskrift

Hjälp till att skapa medvetenhet genom att ladda ner Kvinnojouren Nikes affischer för utskrift och sätt upp i din verksamhet:

Om kampanjen

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av riksförbundet Unizon och den ideella föreningen MÄN. Kampanjen genomförs på många olika platser i Sverige.


I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Tjejjouren Luleå, Kalix kommun, Piteå kommun, Centrum mot våld – Luleå kommun, Bodens kommun, Kvinnojouren Boden, Arjeplogs kommun, Kvinnojouren Nike, SSAB, Rädda Barnen, Kiruna kommun samt Haparanda kommun. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

댓글


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page