top of page

Dialogmöte samlade ett tiotal lokala restauranger, caféer & barerTisdag 31 mars hölls ett webbaserat dialogmöte med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar. Ett tiotal företagare vars verksamheter direkt berörs av föreskrifterna deltog. På plats från Gällivare kommun fanns Henrik Lyngmark, Tf förvaltningschef, Helena Olofsson, miljöchef, Stina Waara, miljöinspektör och Annika Petersson, miljöinspektör. Moderator Roger Hansson, Gällivare Näringsliv AB.


"Dialogmötet planerades tillsammans med Gällivare Näringsliv och Gällivare kommun då vi såg att det fanns ett behov hos berörda verksamheter att få ställa frågor för att enklare förstå hur restriktionerna påverkar dem i deras vardag. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare för ett gott samarbete och en bra dialog."

– Säger Roger Hansson, Gällivare Näringsliv AB.

Dialogmötets Agenda

 • Vilka verksamheter omfattas?

 • Vad betyder det här för mig som driver en verksamhet som omfattas av föreskriften

 • Kan smittskyddsläkaren stänga ned en verksamhet som inte följer föreskriften?

 • Vilket avstånd mellan besökare är tillräckligt för att det inte ska uppstå trängsel?

 • Är det tillåtet att beställa över disk eller ska beställningen också ske vid bordet?

 • Är det tillåtet att erbjuda buffé där man tar mat och sedan sätter sig?

 • Kan gäster på ett café beställa kaffe vid disken och sedan sätta sig vid valfritt bord?

 • Får gatukök fortsätta servera genom luckan?

 • Får gatukök ha köbildning?

 • Kan jag fortsätta servera alkohol i min verksamhet?

 • Vad ingår i definitionen deltagare?

 • Vad gäller för restauranger som har tillstånd för danstillställning?

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page