top of page

De är företagens PT i ekonomi


Gunilla Pettersson och Mikael Vannar, Ekonomikonsult i Malmfälten AB.

Ekonomikonsult i Malmfälten känner sina kundföretag väl. I både med- och motgångar lyssnar de, ger råd och förklarar. Gällivare kommuns och Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma företagsbesök kom till stor del att handla om hur det är att verka i en bransch i stor förändring. Hur ser företags behov av ekonomitjänster ut i och med digitaliseringens framfart med allt fler automatiserade moment?


Företaget startades 2016 av Gunilla Pettersson och Mikael Vannar. Med bakgrund inom redovisning och bank såg de en allt tydligare trend av färre rutinmässiga och tidskrävande moment, samtidigt som behovet av ekonomisk företagsrådgivning fanns kvar. Nyfikenhet till utmaningar gjorde att de lämnade trygga anställningar och startade företaget, som vuxit och där de nu är 6 anställda. Företaget har alltsedan starten använt moderna arbetsverktyg och inte behövt genomgå den stora omställning som många i branschen nu upplever.

– Vi startade i en väldigt bra tid när digitaliseringen redan kommit igång. Vi har kunder där en kombination av bank och våra program gör att en del av arbetet blir automatiserat. Det som vi tidigare gjorde manuellt sker nu allt oftare automatiskt säger Mikael.


– Det är en tydlig trend. Många behöver inte en egen ekonom anställd, de behöver någon som hjälper dem och finns där för dem, fortsätter Gunilla.


Företagets slogan "personlig tränare i ekonomi" kommer sig av att de tycker det är viktigt att kundföretagen förstår hur ekonomin hänger ihop. Vågar vi investera? Vad händer om vi anställer två personer till? Det är några av de vanliga frågorna och Mikael berättar om tillfredsställelsen över att tolka och förmedla sambanden och tillägger: – Jag har en stor tavla som jag brukar rita på och den är det bästa jag har, att kunna rita och förklara så att kunden förstår känns mycket bra!


Förutom löpande redovisning har företaget också kompetens inom finansieringsfrågor. Efter många års arbete inom bankvärlden vet de att ett bra underlag kan skynda på processen och underlätta för banken att snabbare fatta beslut. Gunilla framhåller att man inte kan påverka bankens beslut, men att med ett bra underlag slösas mindre av företagens tid. När det gäller företagsklimatet i kommunen framkommer det från många kunder att det är viktigt att man inom kommunen har hög tillgänglighet, att tjänstemännens återkoppling sker snabbt.


– Det här är någonting vi arbetar med från flera håll, bland annat inom ramen för Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som Gällivare kommun är med i. Vår ambition är att bli mer proaktiva och rådgivande, att hjälpa företagen att göra rätt. Här kommer vi bli bättre, säger kommunalrådet Henrik Ölvebo.


– Vi i Gällivare måste också bli bättre på att synliggöra Gällivares företag, säger Gunilla och fortsätter, vi har jättemånga företag i Gällivare som det går riktigt bra för. Vi har såklart många företag inom industrin men också inom andra branscher, vi har så många företagare som är kreativa på olika sätt och inom olika branscher.


– Jätteintressant att höra hur redovisningsbranschen förändrats och breddats, säger kommunalrådet Birgitta Larsson.


– Tack för ett mycket lärorikt och inspirerande företagsbesök, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.


– Ekonomibyråerna i Gällivare känner vårt näringsliv och dess behov väldigt väl. Gunilla och Mikaels perspektiv är värdefullt i vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i kommunen, säger Roger Hansson vd Gällivare Näringsliv AB.


Bakgrund I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.

Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.

  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.

  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.

  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.

  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page