top of page

Alteco System efterlyser fler specialiserade utbildningar till Gällivare


Isak Vikman, Robert Minde och Fredrik Bergdahl.

Låg arbetslöshet och stor ingenjörsbrist är en utmaning för många företag i Malmfälten. På Alteco System har man löst det genom att öppna kontor på fler orter och tillämpa nya strategier för rekrytering. I en tid av stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet hoppas företaget se både fler tekniska utbildningar och gemensamma insatser för att stärka ortens attraktionskraft.


Kompetens och kompetensförsörjning stod i centrum under Gällivare kommuns och Gällivare Näringsliv AB:s företagsbesök hos Alteco System. Företaget som funnits sedan 2018 med grundarna Isak Vikman, Örjan Andersson och Robert Minde i spetsen har idag 9 anställda och sysselsätter mellan 15-20 personer totalt. Företaget erbjuder system- och helhetslösningar och bedriver multidisciplinära projekt för industri- och energibranschen. På en ort med en av Sveriges lägsta arbetslöshet ser företaget en stor utmaning i att hitta rätt kompetens.


– Att bli fler är inget självändamål för oss, vi har behövt växa och bli fler för att kunna möta våra kunders ökade efterfrågan. Jag tror att efterfrågan kommer öka ytterligare då flera av våra basindustrier står inför stora tekniksprång och omställningar till en mer miljövänlig produktion. Som teknikbolag i malmfälten har vi en intressant tid framför oss, men vi behöver fler ingenjörer till Gällivare.


Isak nämner vikten av att marknadsföra orten, företagen som finns, de goda möjligheterna till arbete och varierat friluftsliv. Och inte minst vikten av att skapa attraktiva tomter och bostäder. För att klara kompetensförsörjningen efterlyser han ett aktivare arbete med att marknadsföra Gällivare på universiteten runt om i landet. Han tycker även att det borde erbjudas fler tekniska utbildningar på orten, till exempel kortare koncentrerade utbildningar mot konstruktion inom de olika disciplinerna mekanik, el, processrör och bygg. – På ett sätt så känner vi att vi är långt ifrån universiteten, där skulle vi gärna se att kommunen och näringslivsbolaget marknadsför Gällivare och företagen här mer, fortsätter han. – Bra tips, vi har fått många konkreta förslag på hur vi bättre kan paketera och berätta om Gällivare och arbetsmarknaden här, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd.


Även kommunalrådet Birgitta Larsson är nöjd efter det givande företagsbesöket. – Jag är tacksam för de viktiga synpunkter vi fått ta del av, det berikar vårt arbete. Jeanette Wäppling håller med Isak och hans kollegor om de stora utmaningarna – Alteco Systems utmaning med kompetensförsörjning är tyvärr något många företag på orten delar och något vi behöver arbeta aktivare för att lösa, säger kommunalrådet. – Gällivare har låg arbetslöshet och stort rekryteringsbehov. Många andra orter upplever det motsatta. Det gäller att vi tar vara möjligheterna i det unika läge vi nu befinner oss i. Vi hoppas också att kunna fortsätta dialogen kring kompetensfrågan i det branschråd som kommer att startas för företag industri, logistik och anläggande, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB. Kommundirektör Monica Flodström menar att destinationsutveckling och platsvarumärket är viktigt för ortens kompetensförsörjning och det är något som planeras komma igång mycket mer aktivt under året.

Bakgrund I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen. Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.

  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.

  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.

  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.

  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page