top of page

Än finns det tid till att lämna in dina synpunkterNär centrum bebyggs i större omfattning krävs nya lösningar för parkering.​ Gällivare Näringsliv AB har fått i uppdrag av Gällivare Kommun att samla näringslivets synpunkter på deras förslag gällande parkeringsavgifter i Kunskapshusets parkeringsgarage samt gatumark i Gällivare Centrum. Här kan du enkelt kan fylla i dina tankar och synpunkter kring förslaget. Vad tycker du? Din åsikt är viktig! Vår insamling av synpunkter avslutas den 2 juli. Du kan fram till den 5 juli lämna dina synpunkter direkt till Gällivare kommun på sam@gallivare.se

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page