Digitalt panelsamtal "Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Vad säger mål 12 och 13 i Agenda 2030?"

24 FEBRUARI 2021

Kunskapscentrum för hållbarhet

Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90 | Org.nr: 556252-3281
©2021 Gällivare Näringsliv AB