top of page

Konkurrenskraft 2030

- Ett projekt från Energikontor Norr

Stöttar företag i att stärka sin konkurrenskraft med ett mer strategiskt arbete med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor

Konkurrenskraft 2030: Välkommen

Hållbart företagande

Projektet ska arbeta med utveckling och implementering av en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus, och ta fram åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos företag med upp till 50 anställda i Norrbotten och Västerbotten.

Deltagande företag i Gällivare

- Labro Städ Norrland AB

Hållbart företagande
Konkurrenskraft 2030: Projekt
Konkurrenskraft 2030: Projekt

Dessa gör det möjligt

Samverkansparter

Samverkansparter är Företagarna NorrbottenAlmi Företagspartner Nord AB och Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning. 

Finansiärer

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Almi Företagspartner Nord, Sparbanken Nord och Energikontor Norr.

xs_150910_104255_054_d800e.jpeg
Konkurrenskraft 2030: Tjänster
bottom of page