Konkurrenskraft 2030

- Ett projekt från Energikontor Norr

Stöttar företag i att stärka sin konkurrenskraft med ett mer strategiskt arbete med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor

 

Hållbart företagande

Projektet ska arbeta med utveckling och implementering av en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus, och ta fram åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos företag med upp till 50 anställda i Norrbotten och Västerbotten.

Deltagande företag i Gällivare

- Labro Städ Norrland AB

 
 

Dessa gör det möjligt

Samverkansparter

Samverkansparter är Företagarna NorrbottenAlmi Företagspartner Nord AB och Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning. 

Finansiärer

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Region Norrbotten, Almi Företagspartner Nord, Sparbanken Nord och Energikontor Norr.

xs_150910_104255_054_d800e.jpeg
 

Storgatan 15, 982 31 Gällivare | info@gallivarenaringsliv.se | 070-266 26 90 | Org.nr: 556252-3281
©2021 Gällivare Näringsliv AB