top of page

Instruktion till rådgivare

Företagsakuten -  Gällivare Näringsliv AB

Instruktion: Välkommen

Länkar

Informationsblad

Pdf-fil att bifoga e-post

Företagsförteckning

Online kalkylark

Instruktion: Filer

Övergripande

 • Vi behandlar alla kontakter under tystnadsplikt och full sekretess.​

 • Vi berättar vem vi är och att vi företräder Gällivare Näringsliv AB.​

 • Vi berättar varför vi kontaktar dom, uppdraget

foretagsakuten.jpg
Instruktion: Projekt

Körschema varje företag

Aktivt lyssna och förstå vilken hjälp vi kan ge respektive företag. Informera / förklara om vilka åtgärder som finns. Fråga efter åtgärder som företagen tror kan hjälpa till i denna situation.

1. Introduktion e-post

Hej,


Covid-19 påverkar näringslivet i Gällivare på flera sätt och våra lokala företagare möter en rad utmaningar till följd av detta. Gällivare Näringsliv erbjuder nu information och kostnadsfri rådgivning när det gäller exempelvis ekonomiska frågor eller vilka stöd och åtgärder som finns nationellt.

I och med detta vill vi från Gällivare Näringsliv väldigt gärna komma i kontakt med dig för att bättre förstå hur du påverkas och om vi på något vis kan vara behjälpliga för dig i din verksamhet. Syftet med vårt samtal är att stötta dig som företagare i att förbereda dig inför eventuella kommande utmaningar samt rusta för att snabbt kunna vara tillbaka på banan igen när det vänder. Vi behandlar alla kontakter under tystnadsplikt och full sekretess. Inom de närmsta dagarna kommer jag att ringa till dig och boka en tid för ett telefonmöte eller via teams. Ser fram emot att få komma i kontakt med dig.

Med vänlig hälsning
Namn

Företagsakuten Gällivare Näringsliv AB

Se bifogad fil

2. Rådgivande samtal

Hej mitt namn är …. Jag ringer från Företagsakuten Gällivare Näringsliv och jag undrar hur ni har det i er verksamhet under pågående coronakris. Vi behandlar alla kontakter under tystnadsplikt och full sekretess.

Samtalet i korthet: (se även förslag på frågebatteri nedan)

 1. Ekonomi. Informera om de stödpaket som finns som kan varar aktuella utifrån vald verksamhet. Vet de hur de kan söka/att de kan söka almis brygglån tex.

 2. Personal och organisation. Korttidsarbete.

 3. Affärsmodell. Se över- kan ni tänka nytt? Utveckla? Digitalisera? Hjälp med att utveckla eller kan ni göra det på egen hand?

 4. Behov av framtida utvecklingsområden:

  1. Hållbarhet

  2. Digitalisering

  3. Kompetens

 5. Vill du ta emot vårt nyhetsbrev? Om ja, rådgivare fyller i e-postadress.

3. Uppföljning e-post

Hej, och tack för trevligt samtal.

Mer information kring det vi har diskuterat idag hittar du på vår hemsida www.gallivarenaringsliv.se/foretagsakuten

Tveka inte att höra av dig om du har fortsatt frågor eller funderingar gällande de olika stödpaketen eller annat. Vi finns här för dig. Tillsammans stärker vi Gällivares Näringsliv.

Instruktion: Lista

Frågebatteri rådgivande samtal

Förslag på frågeställningar

1. Ekonomi

Kostnader 

Vilka problem ser du i dagsläget som rör företagets kostnader? 


Har du vidtagit åtgärder för att minska kostnader på kort sikt (1-3 år) och på längre sikt? 

 • Investeringar 

 • Rekryteringar 

 • Hyror  


Har du behov av andra möjliga finansieringar?  


Har du kontaktat din bank, Almi eller andra långivare? 

 •  Betalningar som tillfälligt kan pausas 

 • Amorteringsfrihet under en period 


Har du sökt anstånd hos skatteverket?  

 • Inbetalning av moms 

 • Arbetsgivaravgifter  

 • Anställdas preliminärskatt 

  

Har du justerat din preliminärskatt?   


Intäkter 

Hur ser det ut på intäktssidan? 


Vilka intäkter kommer finnas kvar?  


Vilka intäkter försvinner?  


Är ditt företag beroende av externt kapital?  


Har du dialog med ev investerare? 


Håller du dig uppdaterad med kunder och leverantörer?  

 • Eventuella leveranssvårigheter  

 • Minskad orderingång


3. Personal & organisation

Hur ser det ut på personalsidan? 

 • Ökat/minskat behov 

 • Korttidsarbete 

 • Resursdelning 


Drabbas din verksamhet av stängda gränser, brist på utländsk arbetskraft? 


Sjuklöner ​

3. Affärsmodell och strategi


Ser du några nya utvecklingsmöjligheter i samband med corona? 


Finns nya beteenden, trender eller behov som din verksamhet kan möta?  


Har du idéer kring hur affärsmodellen kan anpassas för att möta dagens förändringar?  


Har du stöd i ditt nätverk för att utveckla idéer och vara innovativ, tänka nytt, anpassa och utveckla din verksamhet, skapa nya koncept och erbjudanden? ​


4. Framtida utvecklingsområden 

Hur ser det ut för ditt företag gällande digitalisering?  

 • Arbetssätt 

 • Affärslogik 

 • Innovationer 

 • Ledarskap 

 • Omvärldsbevakning, samarbeten och nätverk 


Hur ser det ut för ditt företag gällande hållbarhet? 

 • Social 

 • Ekonomisk 

 • Ekologisk 


Hur ser det ut för ditt företag gällande kompetens? 

 • Personalstyrka  

 • Kompetensutveckling 

 • Kompetensförsörjning ​

5. Nyhetsbrev

Vill du ta emot vårt nyhetsbrev? Om ja, rådgivare fyller i e-postadress. ​

6. Sammanfattning

I korthet

 • Akuta behov 

 • Behov på sikt 

Instruktion: Lista
xs_140923_150522_77_d800e.jpeg

Företagsstöd

Instruktion: Lista

Information om stöd och länkar till organisationer som erbjuder stöd och rådgivning till företag i Norrbotten.

Anita Johansson, 0920-711 52

anita.k.johansson@norrbotten.se

Elisabeth Johansson Englund, 0920-711 60

elisabet.johansson-englund@norrbotten.se

Per-Anders Karlsson, 0920-711 62

per-anders.karlsson@norrbotten.se


Tomas Olsson Lasu, 0920-711 61

thomas.olsson-lasu@norrbotten.se


Stödpaket till Näringslivet, åtgärder för att mildra eventuella ekonomiska konsekvenser för företag.

Kontaktupggifter rådgivare

Josefin-Bennet-Kjellsson.jpg

Josefin Bennet Kjellsson

josefin.bennet(a)gallivarenaringsliv.se
+46 70 259 15 47

mattias-berglund-avki-fotograf-jana-giterman_edited_edited.jpg

Mattias Berglund

mattias(a)avki.se
+46 70-254 65 90

Johanna Navigata.jpg

Johanna Darehed

johanna(a)devotednorth.se
+46 70 554 94 78

58772378_10157127400259882_6141214659551

Emma Ebermark

emma(a)welcometogallivare.com

Mia Navigata.jpg

Mia Edin

mia(a)djurlakarna.se
+46 70 610 73 72

Jenny Eriksson

jenny.eriksson(a)gallivarenaringsliv.se
+46  73 058 77 25

Roger_Hansson.jpg

Roger Hansson

roger.hansson(a)gallivarenaringsliv.se

+46 70-266 26 90

monica-johansson_edited.jpg

Monica Johansson

monica.johansson(a)gallivarenaringsliv.se
+46 70 236 31 96

Pretty%20pastel%20bokeh%20fairy%20lights%20background._edited.jpg

Ann-Sofie Malmefjäll

ann-sofie.malmefjall(a)gallivare.se

stefan-nieminen.jpg

Stefan Nieminen

stefan.sportevent(a)gmail.com
070-389 53 17

Annica_Oskarsson_G%C3%83%C2%A4llivare_ko

Annica Oscarsson

annica.oscarsson(a)gallivare.se
+46 970–81 88 83

IMG_0924_edited.jpg

Tony Ömalm

tony.omalm(a)malmgruppen.com
+46 70-654 52 88

Instruktion: Projekt
bottom of page