top of page

fre 22 mars

|

Kunskapshuset (matsalen, entréplan)

Näringslivsfrukost 22 mars

Näringslivsfrukost med information om projektet Kompetenslyft Grön Industri och om projektet Koordinerad Kompetensförstärkning i glesbygds pågående kompetenskartläggning i norra Sverige.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Näringslivsfrukost 22 mars
Näringslivsfrukost 22 mars

Tid och plats

22 mars 2024 07:00 – 9:00

Kunskapshuset (matsalen, entréplan), Postgatan, 982 31 Gällivare, Sverige

Om evenemanget

Vad innebär en grön omställning för dig som företagare? Hur förändrar den ditt sätt att planera och agera? Vi gästas av Maria Taylor från projektet Kompetenslyft Grön Industri och Johanna Dahlström från Gällivare Näringsliv som informerar om möjligheterna inom projektet.

En kartläggning av kompetensbehovet för arbetsgivare i Gällivare pågår, var med och påverka framtida insatser. Magdalena Ahnqvist Olsson från Lapplands Lärcentra och projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd informerar om satsningen.

Lokal: Kunskapshusets matsal

Drop in: 07.00

Program: 08.00 - 09.00

Evenemanget är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Har du frågor? Kontakta: info@gallivarenaringsliv.se

OM PROJEKTET Kompetenslyft Grön Industri: 

Kompetenslyft Grön Industri är ett strukturpåverkande projekt som ska arbeta med små och medelstora företag i stålindustrins leverantörskedja i Norrbotten och metallindustrins värdekedja i Västerbotten och som vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen. Projektet Kompetenslyft grön industri är ett samverkansprojekt där industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans med de regionala parterna bildar en stark konstellation som ger projektet legitimitet, kompetens och kapacitet att nå de resultat och effekter som förväntas. Samtliga projektparter bidrar aktivt i projektets genomförande med olika insatser. Projektets huvudfinansiering kommer från EU, Fonden för en rättvis omställning. Därutöver finansieras projektet också av projektparterna samt Sparbanken Nord. IUC Norr är projektägare. 

OM PROJEKTET Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd: 

Det tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi. 

Länk till enkät: https://a.entergate.se/akademinorr/gallivaresnaringsliv

Dela detta evenemang

bottom of page