top of page
Image by Georgia de Lotz

Dialogmöte om Gällivare kommuns förslag på parkeringsavgifter i Kunskapshuset och gatumark Gällivare centrum


Tisdag 16 juni kl 08.30

Dialogmöte

Dialogmöte parkeringsavgifter: Om

Dialogmöte om Gällivare kommuns förslag på parkeringsavgifter i Kunskapshuset och gatumark i Gällivare centrum

En parkeringsutvärdering avseende den s.k. centrumtriangeln i Gällivare är gjord i samband med färdigställandet av Kunskapshusets parkeringsgarage för att uppnå ett helhetstänk för prissättning både inom- och utomhus. När centrum bebyggs i större omfattning krävs nya lösningar för parkering.

Gällivare näringsliv AB vill i och med detta bjuda in er till digitalt dialogmöte för att få höra era synpunkter och tankar. Detta då Gällivare Näringsliv AB fått i uppdrag av Gällivare Kommun att samla näringslivets synpunkter. 

Missade du dialogmötet 16 juni? Välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen så sammanställer vi och överlämnar resultatet till Gällivare kommun. Datumet  för yttrande/synpunkter har flyttats fram till 5 juli 2020.

Dialogmöte parkeringsavgifter: Text
Dialogmöte parkeringsavgifter: Öppettider

VÄRDAR

josefin-bennet-gnab.jpg

Josefin Bennet-Kjellson

Näringslivsutvecklare, centrum

monica-johansson-gnab.jpg

Monica Johansson

Företagslots

Dialogmöte parkeringsavgifter: Projekt

Frågor?

Har du frågor om hur du ansluter till mötet? Kontakta Jenny Eriksson, näringslivsutvecklare Gällivare Näringsliv AB, telefon 073-058 77 25 eller jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se

Dialogmöte parkeringsavgifter: Text
bottom of page